• PCM Coventry
  • Konto bankowe [Nr: 00617519, SC: 30-94-57]
A A A

To nie my określamy, kto jest blisko, a kto daleko. Tylko Jezus może dokonać takiego osądu, a dziś mówi nam bardzo jasno, że kto nie jest przeciwko nam, jest z nami. Jednocześnie bycie z Jezusem to nie samowolka. Kryterium przynależności jest przyjęcie postawy Mistrza wobec zła i grzechu. To sprawia, że wszystko inne nabiera właściwego znaczenia - nawet podany spragnionemu kubek wody.

ks. dr Maciej Baron SVD