• PCM Coventry
 • Konto bankowe [Nr: 00617519, SC: 30-94-57]
A A A
 • Wciąż obowiązują nas przepisy sanitarne: maseczki, dezynfekcja, dystans. Nie wolno nam gromadzić się przed i po Mszy św. w grupach. W niedziele o godz. 11.00 Msza św. jest transmitowana online na naszej stronie facebookowej: Polska Wspólnota Katolicka w Coventry.
 • Dzisiaj we wszystkich polskich parafiach przeprowadzona jest obowiązkowa zbiórka na Fundację Jana Pawła II. Jest to organizacja kościelna, ustanowiona przez papieża Jana Pawła II  w dniu 16 października 1981 r., której celem jest popieranie i realizacja inicjatyw o charakterze edukacyjnym, naukowym, kulturalnym, religijnym i charytatywnym, związanych z pontyfikatem Ojca Świętego.
 • Zapraszamy na nasze nabożeństwa majowe po każdej Mszy św. o godz. 10.30.
 • Spowiedź dla młodzieży bierzmowanej odbędzie się w najbliższy czwartek o godz. 18.00. Po wieczornej Mszy św. będzie próba. Sakramentu bierzmowania udzieli ks. prał. Stefan Wylężek, rektor PMK, w najbliższy piątek podczas wieczornej Mszy św.
 • Spowiedź dla dzieci I-komunijnych i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych odbędzie się w piątek, 28 maja, o godz. 18.00. Uroczystość pierwszej Komunii św. odbędzie się w naszej parafii w niedzielę, 30 maja, na Mszach św. o godz. 11.00 i 13.00. Te Msze św. zarezerwowane będą wyłącznie dla rodzin dzieci I-komunijnych.
 • Dziękujemy wszystkim za troskę o utrzymanie parafii (opłacenia rachunków, podatków etc.). Można składać ofiary na konto parafii z dopiskiem GIFT AID lub TACA. Nr konta znajduje się na stronie internetowej: (nazwa konta: PCM Coventry, numer konta: 00617519, nazwa banku: Lloyds Bank, sort code: 30-94-57). Dobrowolne ofiary na parafię możemy składać do dwóch skrzyń usytuowanych przy obu wyjściach do świątyni. Za wszelkie ofiary składane w tym trudnym dla nas wszystkim czasie, serdeczne Bóg zapłać.
 • Na stronie internetowej www.pcmew.org można znaleźć informacje na temat kursów przedmałżeńskich organizowanych online w polskich parafiach. Parom anglojęzycznym polecamy stronę Smart Loving.  
 • W tym roku przypada 60-ta rocznica poświęcenia naszego kościoła. Uroczystości przewidziane są na grudzień tego roku. Gościem jubileuszu będzie bp Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Jako dar jubileuszowy chcielibyśmy przygotować Grotę Matki Bożej przed naszym kościołem. Powstał piękny projekt, przygotowany przez rodziny naszej parafii (plan w gablotce). Koszt będzie opiewał na £7.000-8.000. Proponujemy ofiary rodzinne w wysokości £20 od każdej rodziny. Można je składać w kopertach do zakrystii, najlepiej w formie Gift Aid, albo przesłać je drogą bankową z zaznaczeniem „Na Grotę”.
 • PRZYPOMNIENIE: Wszyscy obywatele Unii Europejskiej oraz członkowie ich rodzin lub opiekunowie muszą złożyć wniosek o Status Osoby Osiedlonej do dnia 30 czerwca 2021 r. Złożenie wniosku zapewni prawo do życia i pracy w Wielkiej Brytanii po tej dacie. Obywatele UE, którzy mają stałą rezydencję również powinni złożyć tę aplikację. Więcej informacji na plakatach przy wyjściu z kościoła.
 • Sanktuarium Maryjne w Walsingham zachęca do codziennego odmawiania różańca w miesiącu maju w intencji naszych rodzin i całego narodu. Wyznacza trzy szczególne dni: 24 maja, święto Maryi, Matki Kościoła, jako dzień modlitw  za młodzież szkolną i akademicką, 30 maja, uroczystość Trójcy Przenajświętszej, jako dzień wspólnej modlitwy różańcowej wszystkich parafii w Wielkiej Brytanii, 31 maja, święto Nawiedzenia NMP, bp John Keenan o godz. 20.00 poprowadzi online wspólny różaniec dziękczynny za wszelkie otrzymane łaski za wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.walsingham.org.uk.
 • POGRZEB: 18 kwietnia zmarł śp. Ryszard Keber, lat 70, ostatnio zamieszkały w Weavers Care Home. Jego pogrzeb odbędzie się w kaplicy na Canley w środę, 19 maja, o godz. 15.45. Niech dobry Bóg obdarzy go radością życia wiecznego...
 • Kto uwierzy w Chrystusa, otrzymuje dar Ducha Świętego. Duch Święty, który jest nam dany, rozlewa w sercach naszych miłość Bożą, dzięki której możemy kochać jak Chrystus, miłować się wzajemnie tak, jak On nas umiłował. Ta miłość z Boga jest dowodem, że narodziliśmy się z Boga i znamy Boga. Jeśli nie miłujemy, nie znamy Boga, gdyż Bóg jest miłością. Bóg dał dowód swojej wielkiej miłości do nas przez to, że Syna swego posłał na świat, abyśmy nie zginęli, ale mieli życie dzięki Niemu. Jego Syn jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. Gdy trwamy w Chrystusie, trwamy w Jego miłości. On wyrwał nas ze śmierci egoizmu do życia Jego miłością. Teraz jest w nas Jego radość i jest to radość doskonała.

OFIARY SKŁADANE PRZEZ PARAFIAN

Taca:    £450.56;

Gift Aid: £248.00;

Biuletyny: £21.74;

Kwiaty (skrzynki): £91.32;

Ofiara na Grotę Matki Bożej: E., M. Woleńscy £ 20.00; D. Majkowska £ 30.00; M. Łada £ 40.00; B., P. Zakrzewscy £ 40.00; Ł. Gądek £ 20.00; K. Jurczak £ 20.00; A. Nalewajka £ 20.00; M. Bradly £ 20.00; L. Kotuła £ 20.00; bezimiennie £ 30.00; T. Garlicka £ 20.00; A. Goldiszewicz £ 100.00; bezimiennie £ 20.00; 

Wszystkim Darczyńcom składamy serdeczne podziękowania!!! Za złożone dary na nasze cele parafialne. Bóg zapłać!


Niedziela, 9 V 2021 - VI Niedziela Wielkanocna

9.00     śp. Henryk i Janina Przesmyccy i zmarli z Rodziny - int. R. Przesmycka

10.30 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

11.00 (online) w intencji Ojczyzny

18.00 o błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski oraz opiekę

Matki Bożej dla Pawła z okazji jego urodzin  - int. Małżonka i Dzieci

Poniedziałek, 10 V 2021

10.30 śp. Jan Wasilewski - int. Rodzina

20.00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Wtorek, 11 V 2021

10.30 śp. Zofia Turecka (1 roczn. śmierci) - int. Córka Ewa z Rodziną

19.00 śp. Ryszard Kopiec (1 roczn. śmierci) - int. Rodzina Czempka

Środa, 12 V 2021

10.30 o błogosławieństwo Boże dla Felicji Vincent z okazji jej urodzin - int. Rodzina Wronkowskich

Czwartek, 13 V 2021 - Wspomnienie NMP z Fatimy

10.30 śp. Łucja i Tadeusz Dziedzic - int. Rodzina

18.00 SPOWIEDŹ DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA

19.00 śp. Tata Stanisław Greszka, Wujek Andrzej Lisiewicz - int. Rodzina

Piątek, 14 V 2021 - Święto św. Macieja, Apostoła

10.30 śp. Janina i Adolf Grablis - int. D. Maciejewska

19.00 KS. REKTOR: w intencji osób bierzmowanych 

Sobota, 15 V 2021

18.00 1) śp. Michał i Julianna Dębosz - int. T. Rutkowska

2) w podziękowaniu za opiekę Bożą i zdrowie dla Luizy Leji - int. Mąż z Dziećmi

Niedziela, 16 V 2021 - Wniebowstąpienie Pańskie

9.00 śp. Maria i Józef Zielscy - int. Dzieci z Rodzinami

10.30 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

11.00 (online) śp. Mąż Roman, Rodzice Mieczysław i Olga, Brat Wacław i Siostra Leokadia - int. A. Ignatowicz 18.00 śp. Jarosława Pycia (1 roczn. śmierci) - int. Rodzina