• PCM Coventry
  • Konto bankowe [Nr: 00617519, SC: 30-94-57]
A A A

  • Wciąż znajdujemy się w lockdownie. Możemy jednak uczestniczyć we Mszy św. przy zachowaniu wszelkich zasad sanitarnych: maseczki, dezynfekcja, dystans. Nie wolno nam gromadzić się przed i po Mszy św. w grupach. Wszystkie Msze św. w naszym kościele są sprawowane według grafiku umieszczonego w biuletynie. W niedziele o godz. 11.00 Msza św. jest transmitowana online na naszej stronie facebookowej: Polska Wspólnota Katolicka w Coventry.
  • Dzisiaj przeprowadzona jest specjalna kolekta na potrzeby Polskiej Misji Katolickiej. Jest to kolekta solidarnościowa z tymi parafiami, które ze względu na pandemię znalazły się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Dwa razy w roku będą takie kolekty przeprowadzane.
  • Kolejne spotkanie dla kandydatów do bierzmowania odbędzie się dzisiaj, po wieczornej Mszy św.
  • Zapraszamy na godzinne adoracje Najświętszego Sakramentu w ciszy w poniedziałek i piątek o godz. 19.00. Będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.
  • Na piątek, 16 kwietnia, na godz.17.30 potrzebujemy kilku panów do przygotowania terenu pod położenie trawy przed kościołem. Prosimy przywieźć ze sobą szpadle albo widły. Jeśli znajdą się również dwaj ochotnicy na sobotę, 17 kwietnia od godz. 10.00, by pomóc przy rozkładaniu trawy, bylibyśmy ogromnie wdzięczni.
  • PODZIĘKOWANIE: Z radością informujemy, że w  tegorocznej  wielkopostnej jałmużnie ofiarowaliście Państwo na potrzeby Polskiej Szkoły Sobotniej  £2814.34 i 2 PLZ. Uczniowie, nauczyciele i zarząd szkoły gorąco dziękują wszystkim parafianom za ten szczodry dar serca. Państwa troska o naszą szkołę w znaczącym stopniu wspiera jej działanie w tych trudnych czasach. Zebrana suma przeznaczona będzie na zakup komputerów, które są niezbędne do prowadzenia zajęć.
  • Dziękujemy wszystkim za troskę o utrzymanie parafii (opłacenia rachunków, podatków etc.). Można składać ofiary na konto parafii z dopiskiem GIFT AID lub TACA. Nr konta znajduje się na stronie internetowej: (nazwa konta: PCM Coventry, numer konta: 00617519, nazwa banku: Lloyds Bank, sort code: 30-94-57). Dobrowolne ofiary na parafię możemy składać do dwóch skrzyń usytuowanych przy obu wyjściach do świątyni. Za wszelkie ofiary składane w tym trudnym dla nas wszystkim czasie, serdeczne Bóg zapłać.
  • Na stronie internetowej www.pcmew.org można znaleźć informacje na temat kursów przedmałżeńskich organizowanych online w polskich parafiach. Parom anglojęzycznym polecamy stronę Smart Loving.  
  • PROGRAM STYPENDIALNY: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej rozpoczęła nabór wniosków w programie stypendialnym dla Polonii im. Gen. Władysława Andersa na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie oraz studia II stopnia na polskich uczelniach. Jest to program stypendialny skierowany do młodzieży polonijnej, która zainteresowana jest podjęciem kształcenia na polskich uczelniach, w trybie stacjonarnym, w języku polskim. Nowością w tegorocznym naborze, jest poszerzenie grupy uprawnionych wnioskodawców. Dotychczas o udział w programie mogły się starać osoby posiadające udokumentowane polskie pochodzenie lub Kartę Polaka. W tym roku w naborze na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie mogą wziąć udział również osoby posiadające polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju, które cały okres kształcenia odbywały na poziomie szkoły średniej poza granicami Polski. W ramach Programu oferowane jest comiesięczne stypendium w wysokości od 1250 zł do 1700 zł w zależności od poziomu kształcenia. Studia mogą być poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym do studiów w Polsce (również na warunkach stypendialnych). Celem kursu przygotowawczego jest pogłębienie znajomości języka polskiego oraz wiedzy z przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem przyszłych studiów. Udział w programie Anders NAWA dla młodzieży polonijnej jest symbolicznym powrotem do ojczyzny, okazją do poznania kultury i historii Polski. Wnioski w tegorocznym naborze można składać do 18 maja w systemie teleinformatycznym NAWA. Więcej: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nabor-wnioskow-do-programu-anders-nawa-juz-otwarty. 

Każdy, kto sercem wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził. A kto narodził się z Boga, zwycięża świat. Tak, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym, zwycięża świat. Tak, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, ma życie w imię Jego. Kościół jest żywy i zwycięski, gdy wierzący z wielką mocą świadczą o zmartwychwstaniu Mesjasza Jezusa. On żyje i posyła nas na żniwo swoje, jak Ojciec Go posłał. Kościół nie może mieć drzwi zamkniętych z obawy i bojaźni przed światem. Pan mówi do każdego z nas: Nie bądź bez wiary, lecz wierz. Wiara zwycięża świat, wiara czynna w miłości jest nie do pokonania.


OFIARY SKŁADANE PRZEZ PARAFIAN

Taca - Wielki Czwartek: £187.64;

Fundusz Ziemi Świętej: £607.35;

Taca - Wigilia Paschalna: £237.69;

Taca - Niedziela Zmartwychwstania: £1020.83;

Taca - Poniedziałek Wielkanocny: £349.85;

Gift Aid: £555.50;

Ofiara na kościół: K. Malinowska & Z. Demidowicz £ 100.00;  

Wszystkim Darczyńcom składamy serdeczne podziękowania!!! Za złożone dary na nasze cele parafialne. Bóg zapłać!


Niedziela, 11 IV 2021 - Niedziela Miłosierdzia Bożego

9.00 o Bożą opiekę dla syna Antosia z okazji 1-szych urodzin, aby dobry Pan miał Go zawsze w Swojej opiece - int. kochający Rodzice

10.30 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

11.00 (online) śp. Ewa Jankowska - int. Mąż z Rodziną

18.00 śp. Mama Marianna Tymoszuk (zm. 17 lutego 2021) - int. Syn Stanisław z Wnuczętami

Poniedziałek, 12 IV 2021

10.30 1) o zdrowie dla Krzysia Szczypki - int. Brat Ziggy

2) śp. Bracia Franciszek i Jan Wronkowscy - int. Rodzina Wronkowskich

19.00 ADORACJA NAJŚWIETSZEGO SAKRAMENTU

Wtorek, 13 IV 2021

10.30 za dusze w czyśćcu cierpiące - int. A. Pacyga

19.00 o uzdrowienia dla Mamy Alicji Dobosz - int. Syn z Rodziną

Środa, 14 IV 2021

10.30 śp. Teresa Skurska i Krystyna Ćwiklińska - int. Córki

Czwartek, 15 IV 2021

10.30 śp. Waldemar Garlicki i zmarli z Rodziny - int. Małżonka

19.00 o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla Julii i Pawła Strumidłów z okazji 25-tej rocznicy ich małżeństwa oraz ich Synów na ścieżkach ich życia - int. Mama i Babcia

Piątek, 16 IV 2021

10.30 śp. Maria i Józef Zielscy - int. Dzieci z Rodzinami

19.00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Sobota, 17 IV 2021

18.00 1) dziękczynna za otrzymane łaski i dary Ducha Św. dla Grupy Modlitewnej

2) śp. Bronisław Wańczycki i o zdrowie dla całej Rodziny - int. M. Wańczycka

Niedziela, 18 IV 2021 - III Niedziela Wielkanocna

9.00 o błogosławieństwo Boże dla Grzesia Mizery z okazji urodzin - int. Rodzice z Bratem

10.30 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

11.00 (online) śp. Zenon Stężycki - int. Syn z Rodziną

18.00 o błogosławieństwo Boże dla Oliwii Łuszcz z okazji 13-tych urodzin - int. kochający Rodzice wraz z Rodzeństwem