• PCM Coventry
 • Konto bankowe [Nr: 00617519, SC: 30-94-57]
A A A
 • Od środy, 2 grudnia, nasze miasto znajduje się w strefie 3 zagrożenia epidemiologicznego (Tier 3). Możemy jednak uczestniczyć w nabożeństwach Mszy św. przy zachowaniu wszelkich zasad sanitarnych: maseczki, dezynfekcja, dystans. Nie wolno nam gromadzić się przed i po Mszy św. w grupach, ale po wspólnej modlitwie należy  udać się do swoich domów. Wszystkie Msze św. w naszym kościele będą sprawowane według grafiku umieszczonego w biuletynie. Do wtorku włącznie będą one odprawiane bez udziału wiernych. Od środy można w nich uczestniczyć osobiście, zapraszamy.
 • W niedzielę o godz. 11.00 Msza św. będzie transmitowana online na naszej stronie facebookowej: Polska Wspólnota Katolicka w Coventry.
 • Niestety, wciąż zawieszone są spotkania wszelkich grup parafialnych na terenie parafii, oprócz grupy wsparcia AA i zajęć szkolnych naszych dzieci. Zachęcamy do organizowania spotkań online.
 • Biuro parafialne jest czynne o stałych godzinach urzędowania: wtorki: 11.00-12.30, czwartki 17.30-18.30 i soboty: 16.00-17.30.
 • Do naszego kościoła zapraszamy na modlitwę indywidualną podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy w poniedziałek w godz. 19.00-20.00. Będzie w tym czasie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania i przyjęcia Komunii św.
 • W czwartek, 3 grudnia, o godz. 19.00 zapraszamy dzieci na pierwszą Mszę św. roratnią. Prosimy o przyniesienie ze sobą lampionów.  
 • W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne. W pierwszy piątek zapraszamy na Msze św. o godz. 10.30 i 19.00. W sobotę zapraszamy na Nabożeństwo Pierwszosobotnie o godz. 17.30. Rozpoczynamy modlitwą Różańca św. 
 • Wszystkich członków Żywego Różańca prosimy o przejście w następną niedziele do kolejnej tajemnicy Różańca świętego.
 • Kolejne spotkanie dla kandydatów do bierzmowania odbędzie się w przyszłą niedzielę, 6 grudnia, po wieczornej Mszy św. o godz. 18.00.
 • Prosimy, aby rodziny zapraszające Obraz Jezusa Miłosiernego do swojego domu, uzgodniły między sobą sposób jego przekazywania. Jeśli są rodziny, które chciałyby jeszcze przyjąć Obraz do swojego domu, prosimy o zgłoszenie do proboszcza.   
 • W zakrystii i biurze parafialnym można nabyć świece wigilijne Caritasu (duża świeca £4,-, mała świeca £2,-) i opłatek (ofiara dowolna).
 • Ogłaszamy doroczny konkurs dla dzieci na najpiękniejszą ozdobę choinkową. Podpisane prace przynosimy do zakrystii lub do biura parafialnego do 20 grudnia.
 • Jak co roku organizowana jest zbiórka żywności dla rodzin potrzebujących. Rodziny te znalazły się w trudnej sytuacji i potrzebują naszej pomocy. Zbiórka już trwa i będzie trwała aż do 10 grudnia. Dary można przynosić do zakrystii lub biura parafialnego. Wszelkie informacje dostępne są u p. Patrycji: 07446.862.143, p. Gosi: 07557.096.032 oraz p. Marioli: 07482.207.936.
 • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, ogłaszamy Konkurs na Bożonarodzeniową Kartkę! Nagrody będą przyznawane w trzech kategoriach: 1 - dla uczniów w wieku od 4 do 7 lat; 2 - dla uczniów w wieku od 8 do 12 lat; 3 - dla uczniów powyżej 12 lat. Prace konkursowe należy przesłać w Classroom do  wychowawcy klasy. Liczymy na piękne świąteczne życzenia wypisane na nich. Jak zawsze, na zwycięzców czekają liczne nagrody. W tym roku nagrodzone kartki będą wysyłane do grupy seniorów naszej społeczności oraz do chorych i samotnych Czekamy na Wasze prace do 7 grudnia. Zapraszamy do udziału w konkursie.
 • Informacja dla lektorów: od dzisiaj przechodzimy do roku B w cyklu niedzielnym i do roku I w cyklu zwykłym.  
 • Polska Szkoła Sobotnia, w związku z urlopem macierzyńskim jednej z nauczycielek, pilnie poszukuje nauczyciela geografii. Wszelkie informacje u Pani Dyrektor: 07964.351.563.
 • Dziękujemy wszystkim za troskę o utrzymanie parafii (opłacenia rachunków, podatków etc.). Można składać ofiary na konto parafii z dopiskiem TACA. Nr konta znajduje się na stronie internetowej: (nazwa konta: PCM Coventry, numer konta: 00617519, nazwa banku: Lloyds Bank, sort code: 30-94-57). Dobrowolne ofiary na parafię możemy składać do dwóch skrzyń usytuowanych przy obu wyjściach do świątyni. Za wszelkie ofiary składane w tym trudnym dla nas wszystkim czasie, serdeczne Bóg zapłać.
 • Składamy serdeczne podziękowania wszystkim Panom, którzy tydzień temu dzielnie pracowali przy uporządkowaniu terenu wokół naszego kościoła. Dziękujemy też panom Serynowi Kępie i Andrzejowi Ziębie za troskę o prawidłowe oświetlenie naszego terenu.
 • Polecamy lekturę listu ks. prał. Stefana Wylężka, Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii na pierwszą niedzielę Adwentu.

OKRUCHY SŁOWA 

Nie wiemy, w którym dniu nasz Pan przyjdzie, dlatego mamy uważać i czuwać bezustannie... Kiedy czas ten nadejdzie, nie mamy spać zajęci światem, ale gorliwie zajmować się sprawami Królestwa Bożego... Pan przyjdzie, Pan nadchodzi, Jego przyjście jest pewne, Jego przyjście będzie nagłe i potężne... Pan mówi do wszystkich: Czuwajcie! Szczęśliwi, którzy noszą Chrystusa w swoim sercu i zabiegają o Jego sprawy.


LIST KSIĘDZA REKTORA POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ

ADWENT 2020

W naszym życiu wiary, uczniów Pana Jezusa, przeżywających tajemnicę Jego przyjścia i obecności we wspólnocie Kościoła, rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Okres Adwentu, to radosne oczekiwanie na przyjście Pana. Przesłaniem, które do nas dociera poprzez Boże słowo jest wezwanie do czuwania, do nawrócenia, do przyjęcia Boga i Jego woli.

Adwent wzbudza w nas uczucia i nadzieje, które nam towarzyszą każdego dnia, kiedy rozważamy słowo Boże do nas skierowane. To słowo Boże dotyka naszą codzienność, w której żyjemy, a ta wydaje nam się często trudna i pełna niepokojów o przyszłość. Panująca epidemia oraz codzienne informacje docierające do nas poprzez środki masowego przekazu i zwykłe nasze codzienne doświadczenie, napawają nas bojaźnią o naszą przyszłość. Nosimy to w sobie, jeśli nawet o tym nie mówimy, bo nie patrzymy jedynie na cztery niedziele, które oddzielają nas od Świąt Bożego Narodzenia, ale patrzymy dalej przed siebie pytając, co nas czeka miesiąc po miesiącu, i wyczekujemy drugiego przyjścia Chrystusa. To jest nasza kondycja, ucznia Pana Jezusa, w tym momencie historycznym świata. W każdym roku inaczej przeżywamy czas Adwentu i Bożego Narodzenia, i tak też jest teraz. W brytyjskiej prasie możemy czytać o opiniach dotyczących czasu świątecznego. Nikt nie chce wymazać Bożego Narodzenia z kalendarza, ale akcent jest położony na wydawanie pieniędzy na wyśmienite potrawy i napoje, na czas spędzony z najbliższymi i ewentualne prezenty. „Warto przeżyć te 5 dni by potem zamknąć handel w styczniu” – czytamy w tych rozważaniach.

Warto przeżyć każdy dzień prowadzący nas ku Tajemnicy Bożego Narodzenia, a nie tylko 5 dni socjalnego spędzania czasu. Czas Adwentu pozwala nam spojrzeć z wielką nadzieją na nasze życie. Coś nowego i pięknego nas oczekuje. Jest nim sam Jezus, który do nas przychodzi. Bóg stale przychodzi do każdego z nas przez swoją zbawczą łaskę. Liturgia Adwentu przypomina nam byśmy tego momentu nie przegapili, a tym bardziej nie zlekceważyli, ale wyszli naprzeciw Boga, który przychodzi. Bo przyjście Pana jest zaskakujące. Adwent uświadamia wierzącemu, że już przeżywa zbawienie, ale zarazem oczekuje na jego pełnię, która ma nadejść. Chrystus przyszedł, ale Kościół pielgrzymujący w czasie oczekuje powrotu Pana.

Początek Adwentu, to również rozpoczęcie drugiego roku Programu Duszpasterskiego przygotowanego przez Konferencję Episkopatu Polski, a poświęconego skupieniu się na Tajemnicy Eucharystii. Temat tegorocznej pracy duszpasterskiej zamykają słowa: „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”. Ma on służyć temu, aby szacunek do najświętszego misterium naszej wiary wzrastał. Wzrost wiary oraz zaangażowania w życie Kościoła dokonuje się przez ciągłe zgłębianie „wielkiej tajemnicy wiary”. Realizujemy go we wszystkich naszych polskich parafiach.

Zewnętrzne ograniczenia sanitarne uniemożliwiają nam często rzeczywistej obecności w przeżywaniu Eucharystii. Uczestnictwo poprzez parafialną posługę internetową daje nam możliwość duchowej łączności z Ofiarą Eucharystyczną będącą źródłem i szczytem naszej wiary. Zachęcam do korzystania z tej możliwości i do nie zatrzymywania się tylko na obrazie, który możemy śledzić, ale do wsłuchania się w Boże słowo i duchowe włączenie się w Eucharystyczną Ofiarę sprawowaną na ołtarzu parafialnym. Wiąże się z tym również nasza wspólna troska o materialne utrzymanie naszych Parafialnych Kościołów i Ośrodków. O tę troskę bardzo proszę.

Nasze kościoły są otwarte by umożliwić prywatną modlitwę i adorację Najświętszego Sakramentu. „Adoracja eucharystyczna nie jest niczym innym jak tylko oczywistym rozwinięciem celebracji eucharystycznej, która sama w sobie jest największym aktem adoracji Kościoła” – Benedykt XVI. Trwanie na adoracji stwarza możliwość wejścia w zupełnie wyjątkową relację z Tym, którego przyjmujemy w trakcie Eucharystii.

Przygotowaliśmy również szczegółowy program naszych pielgrzymek Polskiej Misji Katolickiej, Bożego Ciała, Wesołego Dnia Dziecka oraz Dni Młodych. Ich realizacja będzie uzależniona od decyzji sanitarnych władz państwowych. Będziemy o tym na bieżąco informować wspólnoty parafialne.

Pan jest blisko. Żyjmy napełnieni radością Jego obecności.

Ks. prał. Stefan Wylężek, Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.


Niedziela, 29 XI 2020 - I Niedziela Adwentu

9.00      śp. Zofia i Michał Drahun - int. Syn

11.00      (online) o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla Katarzyny z okazji jej urodzin - int. Wiola

18.00 śp. Alina Brożek (10 roczn. śmierci) - int. Syn z Rodziną

Poniedziałek, 30 XI 2020 - Święto św. Andrzeja

10.30 (online) śp. Andrzej i Ludwika Wróbel, Józef i Anna Minuta

19.00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Wtorek, 1 XII 2020

10.30 o zdrowie dla Macieja Grudzińskiego - int. E., B. Kuncewicz

19.00 (online) o zdrowie na duszy i ciele dla wszystkich Parafian - int. I., D. Nowak

Środa, 2 XII 2020

10.30 śp. Irena Kuczmerowicz - int. Siostrzenica z Rodziną

Czwartek, 3 XII 2020 - Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego

10.30 śp. Rodzice Zofia i Ignacy Ferenc, Bracia Bogdan, Ryszard, Zbigniew i Waldemar Ferenc - int. A. Gradkowska

19.00 śp. Zygmunt Leszczyński - int. Wnuczka z Rodziną

Piątek, 4 XII 2020

10.30 śp. Jadwiga (5 roczn. śmierci) i Zdzisław Banaszak, zmarli z rodzin Banaszak i Kowalskich, Rozalia, Roman i Jan Mysiak, Stanisław Klos

19.00 o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla kochanego Brata Sylwestra Kopiec z okazji 50-tych urodzin i dla całej Jego Rodziny - int. Małgosia Czempka z Rodziną

Sobota, 5 XII 2020   

18.00 śp. Stanisław Sikorowski - int. Małżonka z Rodziną

Niedziela, 6 XII 2020 - II Niedziela Adwentu

  9.00 o błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi i wszelkie łaski dla Kornela w 18-te urodziny - int. kochająca Rodzina

11.00 (online) Rodzice Olga (roczn. śmierci) i Mieczysław, ich Syn Wacław i Roman, Córka Leokadia - int. A. Ignatowicz

18.00 śp. Halina i Helena Matuszczak - int. Córka i Wnuczka z Rodziną