• PCM Coventry
 • Konto bankowe [Nr: 00617519, SC: 30-94-57]
A A A
 • iostry i Bracia, ponownie znaleźliśmy się w wyjątkowej sytuacji lockdownu. Wiele aspektów naszego życia uległo zmianom. Dotyczy to również sposobów wyrażania naszej wiary. Dziękuję wszystkim za zrozumienie, że ze względu na wzajemne bezpieczeństwo, ochronę życia i wsparcie narodowej służby zdrowia, w obecnym czasie nie wolno nam gromadzić się w kościołach, aby publicznie wyrażać nasz kult religijny. Msza św. w naszym kościele jest sprawowana tylko bez udziału wiernych. Zakaz ten obowiązuje od czwartku, 5 listopada, i będzie trwał do środy, 2 grudnia. W tym czasie zawieszone są również wszystkie spotkania grup parafialnych. W naszym kościele i budynku szkolnym odbywają się jedynie zajęcia szkolne i spotkania grupy wsparcia AA.
 • Biskupi Anglii i Walii udzielili dyspensy od obowiązku fizycznego uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii, zalecając jednak, aby w tym dniu uczestniczyć we Mszy św. poprzez media społecznościowe i przyjęcie Komunii świętej na sposób duchowy. 
 • W miarę naszych możliwości technicznych uruchomiliśmy transmisję live z naszego kościoła na naszej stronie facebookowej: Polska Wspólnota Katolicka w Coventry. Zapraszamy przed ekrany monitorów na Msze św. online: w poniedziałki, środy i piątki transmitowane będą Msze św. o godz. 10.30, we wtorki i czwartki - o godz. 19.00, w soboty - o godz. 18.00 i w niedziele - o godz. 11.00. Pozostałe Msze św. będą odprawiane bez przekazu internetowego. Wszystkie zamówione intencje będą na bieżąco odprawiane o stałych porach.
 • Zapraszamy do naszego kościoła na adoracje Najświętszego Sakramentu w ciszy w poniedziałki i piątki w godz. 19.00-20.00. Będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.
 • Prosimy, aby rodziny zapraszające Obraz Jezusa Miłosiernego do swojego domu, uzgodniły między sobą sposób jego przekazywania. Jeśli są rodziny, które chciałyby jeszcze przyjąć Obraz do swojego domu, prosimy o zgłoszenie do proboszcza.   
 • Ostatnie modlitwy za naszych bliskich zmarłych w wypominkach będą odprawione podczas modlitwy powszechnej w środy i piątki w czasie Mszy św. o godz. 10.30.
 • Jeszcze przez tydzień można uzyskać odpust zupełny dla naszych bliskich zmarłych. Warunki jego uzyskania podane są w biuletynie. 
 • Kolejne spotkanie dla kandydatów do bierzmowania odbędzie się w niedzielę, 6 grudnia, po wieczornej Mszy św. o godz. 18.00.
 • W zakrystii i biurze parafialnym można nabyć świece wigilijne Caritasu (duża świeca £4,-, mała świeca £2,-) i opłatek (ofiara dowolna).
 • Ogłaszamy doroczny konkurs dla dzieci na najpiękniejszą ozdobę choinkową. Podpisane prace przynosimy do zakrystii lub do biura parafialnego do 20 grudnia.
 • Jak co roku organizowana jest zbiórka żywności dla rodzin potrzebujących. Rodziny te znalazły się w trudnej sytuacji i potrzebują naszej pomocy. Zbiórka już trwa i będzie trwała aż do 10 grudnia. Dary można przynosić do zakrystii lub biura parafialnego. Wszelkie informacje dostępne są u p. Patrycji: 07446.862.143, p. Gosi: 07557.096.032 oraz p. Marioli: 07482.207.936.
 • Stajenkę betlejemską w tym roku zdeklarowała się przygotować Polska Szkoła Sobotnia. Dziękujemy za tę piękną inicjatywę.
 • Dzieciom i młodzieży Polskiej Szkoły Sobotniej oraz ich wychowawcom dziękujemy za pięknie przygotowaną Kuźnię Talentów ku chwale naszej niepodległej Ojczyzny. 10-minutowy film można wciąż zobaczyć na naszej parafialnej stronie facebookowej i stronie naszej szkoły. 
 • Informacja dla lektorów: w przyszłą niedzielę przechodzimy do roku B w cyklu niedzielnym i do roku I w cyklu zwykłym.  
 • Dziękujemy wszystkim za troskę o utrzymanie parafii (opłacenia rachunków, podatków etc.). Można składać ofiary na konto parafii z dopiskiem TACA. Nr konta znajduje się na stronie internetowej: (nazwa konta: PCM Coventry, numer konta: 00617519, nazwa banku: Lloyds Bank, sort code: 30-94-57). Dobrowolne ofiary na parafię możemy składać do dwóch skrzyń usytuowanych przy obu wyjściach do świątyni. Za wszelkie ofiary składane w tym trudnym dla nas wszystkim czasie, serdeczne Bóg zapłać.

Pan mówi: Co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tych potrzebujących - Mnieście uczynili. Pan oczekuje, że będziemy miłować się wzajemnie tak, jak On nas umiłował. Wiara działa przez miłość, a miłość nie ustaje w czynieniu dobra. Bez czynnej miłości bliźniego oddalamy się od Chrystusa... On ostrzega, że ci, którzy przeszli przez życie w twardym egoizmie, pójdą na wieczną karę...


OFIARY SKŁADANE PRZEZ PARAFIAN

Taca - Dzień Zaduszny: £302.25;

Gift Aid: £225.00;

Świece: £49.21;

Biuletyny: £21.90;

Na kwiaty:  Koło Seniorów £145.00;

Na Kościół: T. Kamińska £ 20.00; T. Jaszczyk £ 20.00;

Wszystkim Darczyńcom składamy serdeczne podziękowania!!! Za złożone dary na nasze cele parafialne. Bóg zapłać!


ODPUST ZUPEŁNY

Penitencjaria Apostolska zdecydowała, że aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada – wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu); podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych lub też wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.


Niedziela, 22 XI 2020 - Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

9.00 śp. Jan Pęcherski (7 roczn. śmierci)

11.00 (online) śp. Wacław Wagner, Henryk i Janina Przesmyccy - int. R. Przesmycka z Rodziną 

18.00 śp. Marzena Justyna Tymoszuk (2 roczn. śmierci) - int. Mąż i Dzieci

Poniedziałek, 23 XI 2020

10.30 (online) śp. Bogumiła Jóźwiak - int. Córka z Rodziną

19.00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Wtorek, 24 XI 2020 - Wspomnienie św. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy

10.30 o zdrowie dla Macieja Grudzińskiego - int. E., B. Kuncewicz

19.00 (online) o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Dawida Sokalskiego z okazji 24-tych urodzin - int. Rodzice i Rodzeństwo

Środa, 25 XI 2020

10.30 (online) o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Joanny i Łukasza Suchockich z okazji 15-tej rocznicy ich małżeństwa

Czwartek, 26 XI 2020

10.30 śp. Adela i Mieczysław Kuncewicz, Stefania i Bogdan Wożniak

19.00 (online) o Boże błogosławieństwo, opiekę i potrzebne łaski dla Mamy i Babci Mirosławy Ziętarskiej z okazji jej urodzin - int. Córka Aneta Rusiecka z Mężem i Dziećmi

Piątek, 27 XI 2020

10.30 (online) śp. Teresa Skurska - int. Córka z Rodziną

19.00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Sobota, 28 XI 2020                           

18.00 (online) śp. Marian Ostrowska (5 roczn. śmierci) - int. Córka Magda z Rodziną

Niedziela, 29 XI 2020 - I Niedziela Adwentu

9.00 śp. Zofia i Michał Drahun - int. Syn

11.00 (online) o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla Katarzyny z okazji jej urodzin - int. Wiola

18.00 śp. Alina Brożek (10 roczn. śmierci) - int. Syn z Rodziną