• PCM Coventry
 • Konto bankowe [Nr: 00617519, SC: 30-94-57]
A A A
 • Siostry i Bracia, ponownie znaleźliśmy się w wyjątkowej sytuacji lockdownu. Wiele aspektów naszego życia uległo zmianom. Dotyczy to również sposobów wyrażania naszej wiary. Dziękuję wszystkim za zrozumienie, że ze względu na wzajemne bezpieczeństwo, ochronę życia i wsparcie narodowej służby zdrowia, w obecnym czasie nie wolno nam gromadzić się w kościołach, aby publicznie wyrażać nasz kult religijny. Msza św. w naszym kościele jest sprawowana tylko bez udziału wiernych. Zakaz ten obowiązuje od czwartku, 5 listopada, i będzie trwał do środy, 2 grudnia. W tym czasie zawieszone są również wszystkie spotkania grup parafialnych. W naszym kościele i budynku szkolnym odbywać się będą jedynie zajęcia szkolne i spotkania grupy wsparcia AA.
 • Biskupi Anglii i Walii udzielili dyspensy od obowiązku fizycznego uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii, zalecając jednak, aby w tym dniu uczestniczyć we Mszy św. poprzez media społecznościowe i przyjęcie Komunii świętej na sposób duchowy. 
 • W miarę naszych możliwości technicznych uruchomiliśmy transmisję live z naszego kościoła na naszej stronie facebookowej: Polska Wspólnota Katolicka w Coventry. Zapraszamy przed ekrany monitorów na Msze św. online według harmonogramu, który znajduje się w biuletynie. W poniedziałki, środy i piątki transmitowane będą Msze św. o godz. 10.30, we wtorki i czwartki - o godz. 19.00, w soboty - o godz. 18.00 i w niedziele - o godz. 11.00. Pozostałe Msze św. będą odprawiane bez przekazu internetowego. Wszystkie zamówione intencje będą na bieżąco odprawiane o stałych porach.
 • Zapraszamy do naszego kościoła na adoracje Najświętszego Sakramentu w ciszy w poniedziałki i piątki w godz. 19.00-20.00. Będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.
 • W środę przypada Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, której relikwie znajdują się w naszym kościele. Zapraszamy na dodatkową godzinną adorację Najświętszego Sakramentu o godz. 19.00.
 • Prosimy, aby rodziny zapraszające obraz Jezusa Miłosiernego do swojego domu, uzgodniły między sobą sposób jego przekazywania. Jeśli są rodziny, które chciałyby jeszcze przyjąć Obraz do swojego domu, prosimy o zgłoszenie do proboszcza.   
 • Modlitwy za naszych bliskich zmarłych w wypominkach są odprawiane podczas modlitwy powszechnej w środy i piątki w czasie Mszy św. o godz. 10.30.
 • Kolejne spotkanie dla kandydatów do bierzmowania odbędzie się w niedzielę, 6 grudnia, po wieczornej Mszy św. o godz. 18.00.
 • Zapraszamy wszystkich chętnych na prace porządkowe w sobotę, 21 listopada, o godz. 10.00, jeśli dopisze pogoda. Chcielibyśmy przed okresem zimowym uporządkować teren wokół naszego kościoła. Proszę o przyniesienie ze sobą narzędzi ogrodowych.
 • Do końca listopada można uzyskać odpust zupełny dla naszych bliskich zmarłych. Warunki jego uzyskania podane w biuletynie. 
 • Dziękujemy wszystkim za troskę o utrzymanie parafii (opłacenia rachunków, podatków etc.). Można składać ofiary na konto parafii z dopiskiem TACA. Nr konta znajduje się na stronie internetowej: (nazwa konta: PCM Coventry, numer konta: 00617519, nazwa banku: Lloyds Bank, sort code: 30-94-57). Dobrowolne ofiary na parafię możemy składać do dwóch skrzyń usytuowanych przy obu wyjściach do świątyni. Za wszelkie ofiary składane w tym trudnym dla nas wszystkim czasie, serdeczne Bóg zapłać.

ODPUST ZUPEŁNY

Przez cały listopad, a nie tylko przez 8 dni od uroczystości Wszystkich Świętych, będzie można otrzymać odpust zupełny dla wiernych zmarłych. W związku z  pandemią Covid-19 Penitencjaria Apostolska wydała specjalny dekret w tej sprawie.  

Penitencjaria Apostolska zdecydowała, że aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada – wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu); podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych lub też wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.

Penitencjaria Apostolska zwróciła się jednocześnie do kapłanów z prośbą, aby „oddali się z gorliwością i wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym”.


Niedziela, 15 XI 2020 - XXXIII Niedziela Zwykła

9.00    śp. Jana Komar - int. Siostra z Mężem

11.00 (online) śp. ks. Janusz Malski, główny dyrektor Cichych Pracowników Krzyża - int. Ł. Łakomiec z Rodziną 

18.00 śp. Janusz Dejk - int. Syn Piotr z Rodziną

Poniedziałek, 16 XI 2020 - Wspomnienie MB Ostrobramskiej

10.30 (online) o zdrowie dla Macieja Grudzińskiego - int. E., B. Kuncewicz

19.00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Wtorek, 17 XI 2020 - Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej

10.30 o zdrowie dla Macieja Grudzińskiego - int. E., B. Kuncewicz

19.00 (online) dziękczynna w 2-gą rocznicę małżeństwa Iwony i Tomasza Kocińskich i błagalna o dary Ducha Świętego na dalsze lata 

Środa, 18 XI 2020 - Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny

10.30 (online) z zdrowie dla mamy Marianny - int. Syn z Rodziną

19.00  ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Czwartek, 19 XI 2020

10.30 o błogosławieństwo Boże dla Maksymiliana Stepki z okazji 10-tych urodzin - int. kochający Rodzice

19.00 (online) za dusze w czyśćcu cierpiące - int. Parafianka

Piątek, 20 XI 2020 - Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego

10.30 (online) śp. ks. Marek Piotrowski - int. A. Ignatowicz

19.00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Sobota, 21 XI 2020 - Ofiarowanie NMP                          

18.00 (online) o pokój i wzajemną zgodę w naszej ojczyźnie - int. Kasia z Rodziną

Niedziela, 22 XI 2020 - Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

9.00 śp. Jan Pęcherski (7 roczn. śmierci)

11.00 (online) śp. Wacław Wagner, Henryk i Janina Przesmyccy - int. R. Przesmycka z Rodziną 

18.00 śp. Marzena Justyna Tymoszuk (2 roczn. śmierci) - int. Mąż i Dzieci