• PCM Coventry
  • Konto bankowe [Nr: 00617519, SC: 30-94-57]
A A A
  • Siostry i Bracia, ponownie znaleźliśmy się w wyjątkowej sytuacji lockdownu. Wiele aspektów naszego życia uległo zmianom. Dotyczy to również sposobów wyrażania naszej wiary. Dziękuję wszystkim za zrozumienie, że ze względu na wzajemne bezpieczeństwo, ochronę życia i wsparcie narodowej służby zdrowia, w obecnym czasie nie wolno nam gromadzić się w kościołach, aby publicznie wyrażać nasz kult religijny. Msza św. w naszym kościele jest sprawowana tylko bez udziału wiernych. Zakaz ten obowiązuje od czwartku, 5 listopada, i będzie trwał do środy, 2 grudnia. W tym czasie zawieszone są również wszystkie spotkania grup parafialnych. W naszym kościele i budynku szkolnym odbywać się będą jedynie zajęcia szkolne i spotkanie grupy wsparcia AA.
  • Biskupi Anglii i Walii udzielili dyspensy od obowiązku fizycznego uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii, zalecając jednak, aby w tym dniu uczestniczyć we Mszy św. poprzez media społecznościowe i przyjęcie Komunii świętej na sposób duchowy. 
  • Spróbujmy nieco inaczej przeżyć najbliższy czas. Będziemy razem - duchowo. Msze św. będą dalej sprawowane w naszym kościele. Wszystkie zamówione intencje będą na bieżąco odprawiane o stałych porach.  
  • W miarę naszych skromnych możliwości technicznych uruchomiliśmy transmisję on-live z naszego kościoła na naszej stronie facebookowej: Polska Wspólnota Katolicka w Coventry. Zapraszamy przed ekrany monitorów na Msze św. online według harmonogramu, który znajduje się w biuletynie. W poniedziałki, środy i piątki transmitowane będą Msze św. o godz. 10.30, we wtorki i czwartki - o godz. 19.00, w soboty - o godz. 18.00 i w niedziele - o godz. 11.00. Pozostałe Msze św. będą odprawiane bez przekazu internetowego.
  • Prosimy, aby rodziny zapraszające obraz do swojego domu, uzgodniły między sobą sposób jego przekazywania. Jeśli są rodziny, które chciałyby jeszcze przyjąć Obraz Jezusa Miłosiernego do swojego domu, prosimy o zgłoszenie do proboszcza.   
  • Modlitwy za naszych bliskich zmarłych w wypominkach będą odprawiane podczas modlitwy powszechnej w środy i piątki w czasie Mszy św. o godz. 10.30.
  • Dziękujemy wszystkim za troskę o utrzymanie parafii (opłacenia rachunków, podatków etc.). Można składać ofiary na konto parafii z dopiskiem TACA. Nr konta znajduje się na stronie internetowej: (nazwa konta: PCM Coventry, numer konta: 00617519, nazwa banku: Lloyds Bank, sort code: 30-94-57). Dobrowolne ofiary na parafię możemy składać do dwóch skrzyń usytuowanych przy obu wyjściach do świątyni. Za wszelkie ofiary składane w tym trudnym dla nas wszystkim czasie, serdeczne Bóg zapłać.

ODPUST ZUPEŁNY 

Przez cały listopad, a nie tylko przez 8 dni od uroczystości Wszystkich Świętych, będzie można otrzymać odpust zupełny dla wiernych zmarłych. W związku z pandemią Covid-19 Penitencjaria Apostolska wydała specjalny dekret w tej sprawie.  

Penitencjaria Apostolska zdecydowała, że aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada – wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu); podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych lub też wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.

Penitencjaria Apostolska zwróciła się jednocześnie do kapłanów z prośbą, aby „oddali się z gorliwością i wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym”.


OFIARY SKŁADANE PRZEZ PARAFIAN

Taca niedzielna: £646.42;

Gift Aid: £561.00;

Na kwiaty: Koło Seniorów £145.00;        

Wszystkim Darczyńcom składamy serdeczne podziękowania !!! Za złożone dary na nasze cele parafialne. Bóg zapłać!


Niedziela, 8 XI 2020 - XXXII Niedziela Zwykła

9.00     śp. dziadkowie Marianna i Jan Pizuńscy, ich syn Andrzej - int. J., Ł. Łakomiec

11.00 śp. Kazimierz Fabirkiewicz (9 m-cy po śmierci) - int. Syn Łukasz

18.00 śp. Jerzy Pieczewski (8 roczn. śmierci) - int. Małżonka Grażyna, Córka Adrianna z Wnuczkami

Poniedziałek, 9 XI 2020 - Poświęcenie Bazyliki Lateraneńskiej

10.30 Nowenna o zdrowie dla Macieja Grudzińskiego - int. E., B. Kuncewicz

19.00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Wtorek, 10 XI 2020 - Wspomnienie św. Leona Wielkiego

10.30 o zdrowie dla Siostry Isi - int. Rodzina

19.00 śp. Iwonka Kania

Środa, 11 XI 2020 - Wspomnienie św. Marcina z Toures

10.30 śp. Zygmunt Cichosz

Czwartek, 12 XI 2020 - Wspomnienie św. Jozafata

10.30 o błogosławieństwo Boże dla Magdaleny i Jana Mokrzyckich z okazji 60-tej rocznicy ich małżeństwa

19.00 o błogosławieństwo Boże dla Natalki z okazji 8-mych urodzin

Piątek, 13 XI 2020 - Wspomnienie Pierwszych Męczenników Polski

10.30 o błogosławieństwo Boże dla Edyty i Adama Kalinowskich z okazji 25-tej rocznicy ich małżeństwa

19.00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Sobota, 14 XI 2020                           

18.00 śp. Józef Gradkowski (10 roczn. śmierci) - int. Małżonka

 

Niedziela, 15 XI 2020 - XXXIII Niedziela Zwykła

9.00 śp. Jana Komar - int. Siostra z Mężem

10.30 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

11.00 śp. ks. Janusz Malski, główny dyrektor Cichych Pracowników Krzyża - int. Ł. Łakomiec z Rodziną 

18.00 śp. Janusz Dejk - int. Syn Piotr z Rodziną