• PCM Coventry
 • Konto bankowe [Nr: 00617519, SC: 30-94-57]
A A A
 • Wciąż w naszych kościołach obowiązują restrykcje sanitarne: odstęp jednego metra. W kościele oznaczone są miejsca, na których można usiąść. Obowiązkowo przynosimy ze sobą maseczki. Komunię św. przyjmujemy jedynie na rękę. Podczas Mszy św. nie będzie śpiewu. Obowiązuje dyspensa od niedzielnego obowiązku uczestniczenia we Mszy św., zwłaszcza dla osób starszych, schorowanych i tych, którzy się boją uczestniczyć już w publicznych zgromadzeniach ze względu na pandemię. Biskupi Anglii i Walii w swoim liście do wszystkich katolików zachęcają, aby ze względu na udzieloną dyspensę uczestniczyć we Mszy św. w ciągu tygodnia, kiedy jest mniej osób w kościele. Msze św. online są transmitowane jedynie w niedziele, na Mszach św. o godz. 11.00. 
 • Wciąż poszukujemy stewardów lub stewardess do naszego kościoła na każdy dzień tygodnia - jest to wymóg otwarcia kościoła. Kościół będziemy mogli otwierać tylko wówczas, kiedy będą obecni stewardzi. Zgłoszenia do p. Małgosi Musiał: 07557.096.032. 
 • POGRZEB: W najbliższy poniedziałek, 13 lipca, o godz. 11.45 odbędzie się w naszym kościele pogrzeb śp. Jana Ruły, lat 99. Niech miłosierny Bóg obdarzy Go radością życia wiecznego…
 • Zapraszam na godzinną adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy w poniedziałki i piątki od godz. 19.00. Będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. 
 • Biuro parafialne czynne jest w tym  w godzinach urzędowania: wtorki 11.00-12.30, czwartki 17.30-18.30 i soboty 16.00-17.30. 
 • Od 6 do 30 sierpnia proboszcz będzie na urlopie. Zastępować go będzie o. Izaak Adam Kusion OFM. W tym czasie biuro parafialne będzie nieczynne. 
 • DLA RODZICÓW DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH: Pracujemy nad ustaleniem terminu uroczystości pierwszej Komunii świętej. Najprawdopodobniej odbędzie się ono w ostatnią niedzielę września. Wszelkie informacje podane zostaną drogą smsową i e-mailową.  
 • DLA MŁODZIEŻY PRZYGOTOWUJĄCEJ SIĘ DO BIERZMOWANIA: Uroczystość bierzmowania w naszej parafii odbędzie się w niedzielę, 13 września, na Mszy św. wieczornej. Sakramentu udzieli ks. prał. Stefan Wylężek, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii,  będzie gościem naszej uroczystości odpustowej. Proszę oczekiwać od naszych katechetów informacji o spotkaniu w najbliższym czasie. 
 • Obraz Jezusa Miłosiernego wędruje w tym tygodniu do pp. Izabeli i Rafała Zarembskich, za tydzień do pp. Klaudii i Marcina Raków. To Jeśli są rodziny, które zechciałyby przyjąć Obraz, prosimy o zgłoszenie w zakrystii.   
 • Dziękujemy wszystkim za troskę o utrzymanie parafii (opłacenia rachunków, podatków etc.). Można składać ofiary na konto parafii z dopiskiem TACA. Nr konta znajduje się na stronie internetowej: (nazwa konta: PCM Coventry, numer konta: 00617519, nazwa banku: Lloyds TSB, sort code: 30-94-57). 

Dzisiejsza ewangelia to sam początek rozdziału trzynastego Ewangelii według św. Mateusza, który zbiera nauczanie Jezusa w przypowieściach. Po opisanej przez Ewangelistę działalności publicznej Jezusa, Jego nauczaniu (np. Kazanie na Górze), licznych opisach uzdrowień, powołań uczniów i rozmaitych reakcjach na Jezusowe Słowo – Jezus zaczyna nauczać w przypowieściach. W kontekście ewangelicznej narracji jako całości ów nowy sposób nauczania, nowa strategia, wydają się reakcją na sprzeciw i wrogość wobec Jezusa. Jezus naucza w obrazach, które bliskie były mieszkańcom biblijnej Galilei. Przypowieść zawsze opiera się na jakimś obrazie, często zapożyczonym z życia codziennego (w tym przypadku życia rolniczego) i skłania słuchacza do odkrycia głębszego sensu duchowego. W tym znaczeniu, jako odbiorcy przypowieści, jesteśmy zaproszeni przez Jezusa, jak ten tłum, który garnął się do Niego, do refleksji nad jej znaczeniem, na różnych poziomach, w różnych okolicznościach naszego życia.

Treść przypowieści o siewcy, doskonale znana, odwołuje się do równie znanego obrazu. Choć jej znaczenie dziś wydaje się nam dość oczywiste, uczniowie proszą Jezusa o jej objaśnienie, które pojawi się w Mateuszowej ewangelii nieco dalej. Nawiązując do dzisiejszego pierwszego czytania, można powiedzieć, że Słowo Boże jest jak ziarno. W Izajaszowej wypowiedzi, to ziarno Słowa nie może zostać bezowocne. W przypowieści Jezusowej ten obraz jest jakby rozwinięty: owoc ziarna Słowa może być różny, w zależności od okoliczności życia, w której się znajdujemy, w zależności od naszego przygotowania i otwarcia, a nade wszystko w zależności od wiary i zawierzenia Bogu. Są tacy, do których owo ziarno nie trafi i pozostanie bezowocne: jeśli trafi na drogę (gdzie wydziobią je ptaki), na ziemię skalistą (gdzie szybko wzeszły, ale powysychały, bo nie miały korzenia), między ciernie (gdzie ciernie zagłuszają Słowo). Jeśli jednak Słowo trafi na podatny grunt – wyda owoc, choć owoc będzie różny: stokrotny, sześćdziesięciokrotny, trzydziestokrotny. Ten plon jednakowoż ukazuje tryumf królestwa, nawet mimo sprzeciwu i trudności, jakich Jezus i Jego uczniowie zaczęli doświadczać. Obraz wzrostu, rozwoju królestwa będzie zresztą tematem także kolejnych Jezusowych przypowieści. 

dr hab. Barbara Strzałkowska 

Jest takie ryzyko, że ziarno słowa Bożego pada na nie najlepszy grunt naszych serc. Potrzeba z naszej strony sporego wysiłku i wytrwałości, żeby do swego życia słowo Boże i je zachować. Czasem może nam się wydawać, że kiedy Bóg do nas mówi, to jakby „rzucał grochem o ścianę”… Ale jest też Jego obietnica, którą przypomina nam Izajasz: „Słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocnie, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa”.                    

o. Łukasz Kubiak OP 


Niedziela, 12 VII 2020 - XV Niedziela Zwykła

9.00 o błogosławieństwo Boże dla Hanny i Marka Marzańskich w podziękowaniu za okazaną pomoc - int. Danusia

11.00 śp. Stefania Jarosińska z mężem, Anna Naglik z mężem - int. J. Strumidło z Rodziną

18.00 o błogosławieństwo Boże dla Janów Różańskich z okazji 13-tych i 69-tych urodzin

Poniedziałek, 13 VII 2020 - Wspomnienie św. Andrzeja Świerada i Benedykta

10.30 o błogosławieństwo Boże dla Aldony i Macieja Grudzińskich z  10-tej rocznicy ich małżeństwa - int. E., B. Kuncewicz

11.45 POGRZEB śp. Jana Ruły

19.00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Wtorek, 14 VII 2020

10.30 o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla Macieja z okazji jego urodzin - int. Kuzynka Wiola

19.00 w intencji Parafian

Środa, 15 VII 2020 - Wspomnienie św. Bonawentury

10.30 o błogosławieństwo Boże dla Natalki Musiał z okazji urodzin - int. Rodzice i Rodzeństwo

Czwartek, 16 VII 2020 - Wspomnienie NMP z Góry Karmel

10.30 za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące - int. Rodzina Losków

19.00 w intencji Parafian

Piątek, 17 VII 2020

10.30 śp. Krystyna Bryniarska - int. A., T. Jelec

19.00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Sobota, 18 VII 2020

18.00 o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Przenajświętszej dla naszych dzieci: Mateusza, Huberta i Joasi oraz o mądrość Ducha Świętego dla nich w podejmowaniu decyzji, aby umieli odróżnić dobro od zła - int. kochający Rodzice

Niedziela, 19 VII 2020 - XVI Niedziela Zwykła

9.00 dziękczynno-błagalna w intencji Elżbiety Góralczyk z  jej 18-tych urodzin - int. Rodzice i Siostry

11.00 śp. Zbigniew Maciejewski - int. Małżonka

18.00 o błogosławieństwo Boże dla Anety i Wojciecha Kowalewskich z okazji 3-ciej rocznicy ich małżeństwa