Biuro Parafialne

Czynne w godzinach:

 

Wtorki 11.00-12.30
Czwartki 17.30-18.30
Soboty 16.00-17.30

 

tel. 024 7622 2455

Aktualnie gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 
Ks. Narcyz Turulski (1949-1950)

Ks. Narcyz Turulski, kapłan diecezji chełmińskiej, był pierwszym stałym duszpasterzem dla Polaków w Coventry1. Poprzez trudne doświadczenia wojenne, które przeszedł był dobrze przygotowany do pionierskiej pracy w zniszczonym wojną mieście2. Z chwilą, gdy grupa Polaków, zrzeszonych w SPK udała się do PMK w Londynie z prośbą o stałego duszpasterza, rektor oddelegował tam właśnie
ks. Turulskiego. Jako kapelan wojskowy, który przeszedł szlak bojowy z II Korpusem Polskim gen. Władysława Andersa znał dobrze środowisko polskich kombatantów3. Duszpasterstwo Polaków w Coventry i okolicy objął 1 maja 1949 roku4. Jego podstawowym zadaniem było zorganizowanie struktur nowej wspólnoty parafialnej, czemu oddał się z wielkim poświęceniem. To dzięki jego zaangażowaniu parafia w Coventry zaczęła tętnić życiem. Regularnie odprawiane były Msze św. po polsku w angielskim kościele Christ the King, sprawowane były sakramenty święte. Powstał także pierwszy Komitet Parafialny.

Biskup polowy Józef Gawlina udzielił ks. Turulskiemu, za trud wojennej tułaczki i pełną poświęcenia pracę wśród Polaków w Anglii, przywileju noszenia mantoletu i rokiety. Niestety, skutki ciężkiej pracy fizycznej w łagrze sowieckim dawały się mu mocno we znaki. Zdrowie nie pozwalało na kontynuowanie trudnej pracy w Coventry. Rektor PMK przeniósł go w 1950 roku do parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej i św. Kazimierza na Devonii w Londynie5.

Ks. Narcyz Turulski pełnił przy tym szereg innych funkcji w Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii6. Jako dogmatyk, troszczył się również o przekazywanie prawd wiary młodzieży i dzieciom. Opracował nawet, liczący 400 stron, ilustrowany „Katechizm katolicki dziecka polskiego”7. Ojciec święty Paweł VI w dowód uznania jego zasług mianował go 13 lutego 1964 roku swym szambelanem. Ks. Turulski nie oszczędzał się do ostatnich dni swego życia. Zmarł nagle, 8 stycznia 1965 roku w wieku 57 lat. Zastano go w pozycji klęczącej w oparciu o łóżko. Został pochowany na cmentarzu Kensal Green w Londynie8.


Przypisy:
1. Ur. 31 X 1907 w Lękartach k. Nowego Miasta Lubawskiego (diec. chełmińska). Jedno z ośmiorga dzieci rolników, Franciszka i Magdaleny z d. Goniszewskiej. Ukończył Gimnazjum Ogólnokształcące w Wąbrzeźnie, gdzie w 1926 otrzymał maturę. Potem wstąpił do Seminarium Duchownego w Pelplinie. 20 XII 1930 otrzymał święcenia kapłańskie, a Mszę św. prymicyjną odprawił dwa dni później, w Skarlinie. W swoim życiorysie ks. Turulski sam podał 22 XII 1930 jako datę swoich święceń. Była to jednak data jego prymicji w Skarlinie, a święcenia odbyły się dwa dni wcześniej, 20 XII 1930, w katedrze w Pelplinie. N. Turulski, List do ks. bpa Kazimierza Kowalskiego, ordynariusza diecezji chełmińskiej, 15 VI 1948, [w:] Archiwum Diecezji Pelplińskiej; Elenchus Omnium Eccesiarium Necnon Universi Cleri Diocesis Culmensis Pro Anno Domini 1931, Pelplin 1931, s. 78. Objął stanowisko prefekta szkół powszechnych w Tczewie 15 I 1931, ucząc równocześnie w Gimnazjum Handlowym
i Przemysłowym oraz pomagając ks. prof. Franciszkowi Rydzewskiemu w Tczewie. W tym samym czasie jako wikariusz parafii pw. św. Józefa, zajmował się dodatkowo Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży, Stowarzyszeniem Bezrobotnych Katolików, chórem kościelnym. Był też kapelanem drużyny harcerskiej. Od 1934 był etatowym katechetą w Szkole Powszechnej w Tczewie. Cztery lata później, w 1938 został katechetą w Szkole Powszechnej w Nowym Mieście Lubawskim. A. Korecki, Winnica Pańska dekanatu nowomiejskiego. Kronika powołań kapłańskich i zakonnych XIX i XX wieku, Pelplin – Nowe Miasto Lubawskie 2001, s. 274-275; W. Szarmach, Dzieje parafii św. Józefa w Tczewie, [mps], [mgr WSD Pelplin], Pelplin 1987, s. 52; W. Staniszewski, Przemówienie żałobne na pogrzebie ks. Turulskiego w dniu 16 I 1965, GN z 24 I 1965, s. 7.
2. Wybuch II wojny światowej zastał go u brata w Puławach. Na Pomorze więcej nie wrócił. W czasie okupacji schronił się poza granicami diecezji chełmińskiej. Wypadki wojenne sprawiły, że znalazł się w Wilnie. Zapisał się na Uniwersytet im. Stefana Batorego, gdzie otrzymał tytuł magistra teologii dogmatycznej na podstawie pracy „Pojęcie Tradycji według J. A. Mochlera”. A. Korecki, Winnica Pańska …, dz. cyt., s. 275; W. Staniszewski, Przemówienie żałobne …, dz. cyt., s. 7.
3. W 1941 został aresztowany przez bolszewików i wywieziony do obozu wyniszczenia w miejscowości Sowa, gdzie pracował w bardzo trudnych warunkach. Po zwolnieniu w 1942, natychmiast wstąpił do Armii Polskiej w Rosji i został kapelanem 6 Dywizji Piechoty. Później, w Iraku, przydzielono go do Oddziałów Artylerii II Korpusu generała Andersa. Brał czynny udział w kampanii włoskiej pod Monte Cassino w V 1944, za co otrzymał Krzyż Walecznych. Jako kapelan przy Centrum Wyszkolenia Armii uzyskał Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, a w 1945 awans na starszego kapelana. Do Anglii przybył w 1945 z pierwszym rzutem II Korpusu jako kwatermistrz duszpasterstwa i został zdemobilizowany. S. Podlewski, Wierni Bogu i Ojczyźnie. Duchowieństwo katolickie w walce o niepodległość Polski w II wojnie światowej, Warszawa 1971, s. 244.
4. Kapłan z Coventry obsługiwał również wspólnotę Polaków w Rugby i Nuneaton, a okresowo również i Leamington Spa.
5. Tam rozwinął pracę duszpasterską i społeczną. Zorganizował szkołę sobotnią, Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej, Krucjatę Eucharystyczną, Bractwo Różańcowe, ożywił działalność chóru.
W. Staniszewski, List z 23 III 1989, [w:] PMKCov-40lat, s. 4. Organizował też kolonie letnie dla dzieci i młodzieży na wyspie Canvey Island. Młoda Polska na wyspie Canvey. Z kolonii wakacyjnej Towarzystwa Dobroczynności, GN z 27 IX 1952, s. 7.
6. Od 1958 pełnił funkcję sekretarza generalnego i notariusza PMK. Był również członkiem zarządu Polskiej Macierzy Szkolnej oraz Polish Benevolent Fund (Polskie Towarzystwo Dobroczynności). N. Turulski, List do ks. bpa Kazimierza Kowalskiego, ordynariusza diecezji chełmińskiej, 9 VIII 1964, [w:] Archiwum Diecezji Pelplińskiej.
7. N. Turulski, Katechizm katolicki dziecka polskiego, Londyn 1947 (I wyd.), 1964 (II wyd.); A. Romejko, Duszpasterstwo polonijne w Wielkiej Brytanii, Tuchów 2001, s. 245.
8. W. Staniszewski, Przemówienie żałobne …, dz. cyt., s. 7.


B. Nowak, Dzieje polskiej Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Coventry i Rugby 1949-2009, Poznań 2011, s. 33-34.

 

Privacy Notice

for the Local Polish Catholic Mission in Coventry

[the church of St. Stanislaus Kostka]
part of the Polish Catholic Mission in England and Wales
(click here to download)

 

 

Statystyka strony

Odsłon : 753936