Biuro Parafialne

Czynne w godzinach:

 

Wtorki 11.00-12.30
Czwartki 17.30-18.30
Soboty 16.00-17.30

 

tel. 024 7622 2455

Aktualnie gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 50 gości 
Ks. Celestyn Sowiński (1950-1983)

Następcą ks. Turulskiego został ks. Celestyn Sowiński, kapłan diecezji gnieźnieńskiej1. Pełnił on wcześniej szereg duszpasterskich posług, zarówno w londyńskiej kurii biskupa polowego, jak i w Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii2. 27 kwietnia 1950 roku, na prośbę rektora PMK, został proboszczem polskiej wspólnoty w Coventry3. Nikt wówczas nie przypuszczał, że zwiąże się on z tym miejscem na ponad trzydzieści lat, aż do dnia swojej śmierci. W pierwszym biuletynie parafialnym napisał: „Przyszedłem tutaj, aby z Wami dzielić Wasze troski i zmartwienia, aby służyć pomocą, gdzie tylko będzie możliwe”4. I takim rzeczywiście pozostał do końca swojego życia.

Po przybyciu do parafii, podobnie jak jego poprzednik, zamieszkał przy angielskiej parafii Christ the King. Dwa lata później, w kwietniu 1952 roku zakupiono dom przy 177 Gulson Road, który służył jako dom parafialny i mieszkanie proboszcza5. To tam, w pierwszym polskim ośrodku duszpasterskim w Coventry, odbywały się zebrania Komitetu Parafialnego, grup parafialnych, w tym koła KSMP, które powstało z inicjatywy ks. Sowińskiego w 1952 roku. W budynku tym prowadzono również lekcje języka polskiego.

Msze św. sprawowane były w angielskich kościołach, najpierw w Christ the King, a od 1951 roku w SS. Mary and Benedict. W sercach Polaków była jednak tęsknota za własną polską świątynią. Ks. Sowiński podjął się tego odważnego zadania. Miał to być pierwszy kościół wybudowany przez Polaków na angielskiej ziemi. Pionierskie zadanie ks. Sowiński wykonał do końca. Poświęcenia kamienia węgielnego 16 lipca 1961 roku dokonał ks. infułat Władysław Staniszewski. Uroczysta konsekracja kościoła miała miejsce już 9 grudnia 1961 roku, a dokonał jej abp Birmingham, Francis Joseph Grimshaw6. Wraz ze świątynią, ks. Sowiński wybudował plebanię, a kilka lat później ośrodek parafialny. „Tak powstało dzieło – pomnik polskości – na tej gościnnej nam ziemi, do którego wszyscy się przyczynili, ale zawdzięczać możemy to ks. prob. Celestynowi Sowińskiemu, który odważnie stawiał czoło przed wszystkimi przeszkodami, nie załamywał się napotykanymi trudnościami i śmiało prowadził do urzeczywistnienia powziętego celu”7.

Ks. Sowiński był niezwykle gorliwym duszpasterzem. W sposób szczególny troszczył się o Polską Szkołę Sobotnią. Była jego „oczkiem w głowie”. Sam uczył bezinteresownie, ale i zachęcał swoich parafian, aby posyłali do niej dzieci w wieku szkolnym. Dbał również o inne grupy parafialne, takie jak Koło Żywego Różańca, Chór św. Cecylii, sekcję charytatywną, koło ministrantów. Za swoje zasługi 18 kwietnia 1968 roku został mianowany przez papieża Pawła VI Prałatem Jego Świątobliwości. Już wcześniej dostąpił godności kanonika honorowego, nadanego przez prymasa Polski, a od Rządu Rzeczpospolitej Polskiej na Uchodźstwie otrzymał order Polonia Restituta IV i V Klasy.

To w Coventry ks. Celestyn Sowiński obchodził swoje jubileusze kapłańskie. 23 maja 1970 roku parafia bardzo uroczyście przygotowała srebrny jubileusz jego kapłaństwa. Zaproszono na ten dzień, czyniąc wielką niespodziankę swemu proboszczowi, jego brata z Polski, z którym nie widział się od wielu lat i który przybył do Coventry wraz ze swoim synem. W tym dniu jubilat otrzymał w prezencie od parafian złoty kielich, który wręczył Jerzy Sergiew, pierwszy ochrzczony przez niego parafianin.

W 1974 roku, kiedy parafia obchodziła swój srebrny jubileusz, na ręce ks. Sowińskiego wpłynęły gratulacyjne telegramy od wyśmienitych osób, m.in. kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, bpa Władysława Rubina, delegata prymasa Polski do opieki nad emigracją i uchodźstwem polskim, ks. infułata Władysława Staniszewskiego, rektora PMK w Anglii i Walii. Ks. prałat Sowiński zatroszczył się równocześnie o wydanie z tej okazji specjalnej jednodniówki: „Polska Parafia w Coventry 1949-1974”. W maju 1982 roku do Wielkiej Brytanii przybył z wizytą papież Jan Paweł II. Ks. Celestyn Sowiński, wraz z 250 parafianami, wziął udział w specjalnym spotkaniu dla Polaków w Londynie na Crystal Palace, by później uczestniczyć w papieskiej Mszy św. na lotnisku Baginton w Coventry.

8 stycznia 1983 roku do Coventry przybył rektor PMK, ks. prałat Karol Zieliński, aby „zdjąć jarzmo proboszczowania z barków ks. prałata Celestyna Sowińskiego i włożyć je na młodsze”8. Kilka dni później nowym proboszczem został jego dotychczasowy wikariusz, ks. Ludwik Alojzy Czyż. Trzy tygodnie później, 30 stycznia 1983 roku, wspólnota parafialna uroczyście podziękowała ks. Sowińskiemu za długoletnią posługę kapłańską w Coventry. Młodzież z najstarszej klasy Polskiej Szkoły Sobotniej zaśpiewała: „Dziękujemy ci, kapłanie, za pracę wieloletnią i za twardych prawd wkuwanie w nasze głowy! Dziękujemy ci!”9.

Ks. Celestyn Sowiński, pomimo przejścia na emeryturę, brał wciąż aktywny udział w życiu parafii. Codziennie odprawiał Msze św. w kościele parafialnym, uczestniczył we wszystkich uroczystościach. Przez dłuższy czas mieszkał na plebanii, później jednak przeniósł się do domu dla emerytów Frank Walsh House na Jenner Street, niedaleko plebanii, gdzie miał zapewnioną fachową opiekę medyczną. Koło Seniorów nadało ks. prałatowi honorowe członkostwo. Z okazji srebrnego jubileuszu polskiej świątyni w Coventry, 7 grudnia 1986 roku, przed uroczystą Mszą św., której przewodniczył
abp Szczepan Wesoły, miało miejsce poświęcenie tablicy pamiątkowej, wmurowanej
nad drzwiami wewnętrznymi kościoła, o treści: „W XXV rocznicę poświęcenia kościoła pw. św. Stanisława Kostki – ks. prałatowi Celestynowi Sowińskiemu, budowniczemu świątyni i wszystkim fundatorom – wdzięczni parafianie”. W 1989 roku, podczas akademii z okazji 40-lecia parafii w Coventry, jedna z uczennic szkoły powiedziała m.in. „Ja wszystkiego nie pamiętam, jak Parafia powstawała… Pan kierownik mówił nam, że ksiądz wielce się utrudził, po kolędzie chodził sam, zbierał fundusz wśród ludzi, a gdy dzieło już powstało, były dni uśmiechu pełne, poświęcono kościół nasz, polską pieśnią rozśpiewany, a to wszystko jego myśl, jego serce budowało, jego troska o nas wszystkich, by nam nic nie brakowało. Dziękujemy ci, księże prałacie!...”10. W jednodniówce, wydanej z tej okazji, ks. prałat Sowiński napisał artykuł „Nasz polski kościół”, który rozpoczął słowami: „Kościół polski w Coventry – bezsprzecznie najwspanialsze osiągnięcie wspólnego wysiłku i zrywu Polaków, co przed 40-tu laty rzuceni wbrew ich woli w nieznany im wtedy świat, zmuszeni z niczego na nowo budować swoje życie osobiste i rodzinne; widomy pomnik tryumfu wzajemnej zgody i zrozumienia nad tym, co dzielili; pomnik najgłębszych i najświętszych uczuć religijnych i patriotycznych, pielęgnowanych w sercu wbrew wszelkim i na przekór wszelkim trudnościom”11.

Niestety, ks. Celestyn Sowiński coraz bardziej upadał na zdrowiu. Uczestniczył jeszcze w uroczystościach pogrzebowych tragicznie zmarłego ks. Adama Szczerbińskiego, kolejnego proboszcza w Coventry. Sam zmarł kilka miesięcy później, 28 września 1990 roku. Mszy św. pogrzebowej, 15 października 1990 roku przewodniczył biskup Józef Michalik, ordynariusz gorzowski, w asyście ks. prałata Karola Zielińskiego, rektora PMK w Anglii i Walii, ks. Teodora Poloczka, ówczesnego proboszcza w Coventry i 55 kapłanów, pracujących wśród Polonii na terenie Anglii i Walii. Pochowany został na cmentarzu przy London Road, wśród swoich parafian.


Przypisy:
1. Ur. 30 V 1914 w Tuszkowie. Syn Józefa i Bronisławy z d. Birkholz. Po ukończeniu gimnazjum, odkrył w sobie głos powołania kapłańskiego i w 1936 wstąpił do Stowarzyszenia Misji Afrykańskich, gdzie rozpoczął nowicjat. W 1939 wybuch wojny przerwał jego drogę ku kapłaństwu. Wstąpił do Wojska Polskiego i wraz z armią przebył cały szlak bojowy, aż dotarł do Wielkiej Brytanii. Tu jednak zapragnął kontynuować swoją kapłańską drogę, stąd wziął urlop i wyjechał do Glasgow. Tam skończył studia. 26 V 1945 został wyświęcony na kapłana w katedrze w Edynburgu przez abpa Andrew Thomas McDonald’a dla potrzeb archidiecezji gnieźnieńskiej. Ks. Sowiński nigdy nie odwiedził swej archidiecezji, chociaż prowadził obfitą korespondencję z jej ordynariuszami, najpierw ks. Augustem kard. Hlondem, potem z ks. Stefanem kard. Wyszyńskim. W swoich listach ordynariusze wzywali go do pracy w swojej macierzystej diecezji. List Augusta kard. Hlonda do ks. Celestyna Sowińskiego, List ks. Celestyna Sowińskiego do ks. Augusta kard. Hlonda, List ks. Stefana kard. Wyszyńskiego do ks. Celestyna Sowińskiego, List ks. Celestyna Sowińskiego do ks. Stefana kard. Wyszyńskiego, List ks. bpa Szczepana Wesołego do ks. Stefana kard. Wyszyńskiego, [w:] Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Akta Kurii Metropolitalnej III 751K, s. 1-30; A. Judycka-Żmudzińska, Z. Judycki, Kapłani polscy pracujący poza granicami kraju. Postacie historyczne (wybór), [w:] A. Judycka-Żmudzińska, Z. Judycki (red.), Duchowieństwo polskie w świecie. Materiały VII Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej, Toruń 2002, s. 430 (413-434).
2. Został mianowany kapelanem 14 Pułku Ułanów Jazowieckich, a później 16 Pułku Dragonów, przez kilka miesięcy był również kapelanem w szpitalu wojennym nr 2 w Duplin Castle (Pertshire). Przeniesiony do Londynu, pełnił, w stopniu kapitana, funkcję sekretarza w kurii biskupa polowego Wojska Polskiego (1945-48). Po likwidacji wojska został sekretarzem i notariuszem PMK w Anglii i Walii (1948-50). Życiorys śp. ks. prałata Celestyna Sowińskiego, [w:] WAG, nr 12/1990, s. 524-525.
3. Dekret ks. Władysława Staniszewskiego, Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, podaje datę 1 maja 1950 r. jako dzień rozpoczęcia pracy duszpasterskiej w Coventry, nie mniej ks. Sowiński przybył kilka dni wcześniej, w dniu opuszczenia parafii przez swego poprzednika. W. Staniszewski, List z 23 III 1989, dz. cyt., s. 4.
4. Śp. ksiądz prałat Celestyn Sowiński 1950-1983, [w:] PMKCov-50lat, s. 20.
5. Protokół ZKKK z 5 IV 1952, APwC.
6. Abp Francis Joseph Grimshaw był abpem Birmingham od 11 V 1954, aż do dnia swej śmierci, 22 III 1965.
7. Śp. ksiądz prałat Celestyn Sowiński 1950-1983, dz. cyt., s. 21.
8. Tamże.
9. Tamże.
10. Tamże, s. 22.
11. C. Sowiński, Nasz polski kościół, [w:] PMKCov-40lat, s. 7.


B. Nowak, Dzieje polskiej Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Coventry i Rugby 1949-2009, Poznań 2011, s. 34-37.

 

Privacy Notice

for the Local Polish Catholic Mission in Coventry

[the church of St. Stanislaus Kostka]
part of the Polish Catholic Mission in England and Wales
(click here to download)

 

 

Statystyka strony

Odsłon : 753969