Biuro Parafialne

Czynne w godzinach:

 

Wtorki 11.00-12.30
Czwartki 17.30-18.30
Soboty 16.00-17.30

 

tel. 024 7622 2455

Aktualnie gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 38 gości 
Ks. Ludwik Alojzy Czyż (1983-1984)

Pierwszym następcą ks. Celestyna Sowińskiego był ks. Ludwik Alojzy Czyż, kapłan archidiecezji katowickiej1. Do parafii w Coventry przybył 12 września 1982 roku ze szkoły w Pitsford. Został wikariuszem i pomocnikiem schorowanego już ks. Sowińskiego. Z dniem przejścia ks. prałata na emeryturę, 15 stycznia 1983 roku został mianowany proboszczem tejże parafii. Był nim jedynie do 15 października 1984 roku, kiedy to został skierowany do polskiej parafii w Leicester. Potem pełnił różne funkcje, zarówno duszpasterskie, jak i administracyjne, powierzane mu przez rektora PMK w Anglii i Walii2. W 2006 roku przeszedł na emeryturę i powrócił do kraju. Zmarł nagle 13 października 2007 roku w Giszowcu. Pochowany został w rodzinnym Zabrzegu3.


Przypisy
:
1. Ur. 7 VII 1946 w Zabrzegu k. Bielska (arch. katowicka). Syn nauczyciela i kierownika szkoły Alojzego i Marii z d. Wrzoł. Egzamin dojrzałości zdał w 1963 w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie Skłodowskiej w Czechowicach-Dziedzicach. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie (1963-70). Święcenia kapłańskie otrzymał 26 III 1970 z rąk bpa Herberta Bednorza w Katowicach. Wikariusz i duszpasterz akademicki w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach (1970-73) i w parafii pw. św. Mikołaja w Bielsku-Białej (1973-74). W IX 1974 przybył do Anglii, by sprawować posługę duszpasterską wśród Polonii. Był najpierw katechetą i kapelanem w szkole, prowadzonej przez siostry nazaretanki w Pitsford (1974-82), pełniąc w tym samym czasie funkcję duszpasterza Polaków w Northampton, Wellingborough i okolic. Ksiądz proboszcz Ludwik Alojzy Czyż 1983-1984, [w:] PMKCov-50lat, s. 25; L. Czyż, Życiorys, [mps], Archiwum PMK w Laxton Hall, s. 1; T. Kukla, List do wszystkich parafii w związku ze śmiercią ks. Ludwika Czyża z 13 X 2007, [mps], APwC, s. 1.
2. Po Coventry pracował duszpastersko w Leicester, Londynie (parafia na Islington i Highgate) i Slough. Był asystentem kościelnym KSMP Okręgu Środkowa Anglia (od 1981), sekretarzem PMK (2003-05), referentem ds. spraw małżeńskich (2005). Ksiądz proboszcz Ludwik Alojzy Czyż …, dz. cyt., s. 25; L. Czyż, Życiorys, dz. cyt., s. 2; T. Kukla, List do wszystkich parafii …, dz. cyt., s. 2.
3. Po powrocie do kraju w V 2006 zamieszkał w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Giszowcu, gdzie wspomagał miejscowych duszpasterzy w pracy parafialnej. T. Kukla, List do wszystkich parafii …, dz. cyt., s. 2.


B. Nowak, Dzieje polskiej Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Coventry i Rugby 1949-2009, Poznań 2011, s. 37.

 

Privacy Notice

for the Local Polish Catholic Mission in Coventry

[the church of St. Stanislaus Kostka]
part of the Polish Catholic Mission in England and Wales
(click here to download)

 

 

Statystyka strony

Odsłon : 753959