Biuro Parafialne

Czynne w godzinach:

 

Wtorki 11.00-12.30
Czwartki 17.30-18.30
Soboty 16.00-17.30

 

tel. 024 7622 2455

Aktualnie gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 
Ks. Adam Antoni Szczerbiński (1984-1990)

Po ks. Czyżu, proboszczem parafii w Coventry i Rugby został ks. Adam Antoni Szczerbiński, kapłan diecezji tarnowskiej1. Zapisał się jako dobry duszpasterz. „Ks. Proboszcz czuwał nad wszystkim. Zawsze służył radą i pomocą. Nie zapominał o chorych i ludziach starszych. Odwiedzał ich w domach i szpitalach, niosąc Pana Jezusa. Jak zachodzi nieoczekiwana potrzeba, to i w nocy jedzie do ciężko chorych i umierających. Redaguje Biuletyn Polskiej Parafii Coventry-Rugby. Mimo obowiązków duszpasterskich przychodzi regularnie do Szkoły Sobotniej, gdzie naucza religii i przygotowuje do I-szej Komunii św. Chodząc po kolędzie, błogosławi domy i niesie słowa pocieszenia. Z okazji goszczenia figury Matki Bożej Fa¬timskiej 31 maja 1987 roku uroczyście dokonuje Aktu oddania Parafii w opiekę Niepokalanego Serca Matki Bożej”2.

Podczas pełnienia posługi kapłańskiej ks. Szczerbińskiego odbywały się liczne wizyty polskich dostojników kościelnych w Coventry. Najpierw 25 lutego 1985 roku przybył kardynał Józef Glemp, prymas Polski. Przy tej okazji spotkał się on również z kapłanami PMK w Anglii i Walii. Z kolei w związku z obchodami srebrnego jubileuszu kościoła parafialnego w 1986 roku, parafia gościła najpierw kardynała Henryka Gulbinowicza, metropolitę wrocławskiego, a potem abpa Szczepana Wesołego, opiekuna emigrantów.

Wielkim sukcesem ks. Szczerbińskiego i Rady Ekonomiczno-Administracyjnej był zakup parkingu parafialnego. Było to niemałe wyzwanie. Powstał specjalny fundusz „Car Park”, na który wpłacane były wszystkie składki na ten cel. Całość spłacona została w ciągu niespełna dwóch lat. Na parkingu została wyłożona nowa nawierzchnia i dookoła posadzono tuje. Poświęcenia dokonał 2 sierpnia 1989 roku ks. prof. Edmund Morawiec z ATK w Warszawie3. Swój list gratulacyjny przysłał z tej okazji ks. prałat Karol Zieliński, rektor PMK w Anglii i Walii4.

W 1989 roku ważnym wydarzeniem był jubileusz 40-lecia parafii. Rok wcześniej ks. proboszcz ogłosił hasło roku jubileuszowego: „Dziękczynienie i odpowiedzialność za polskie i katolickie dziedzictwo w Coventry”. Jako jubileuszowe wotum została odnowiona kaplica Matki Bożej Częstochowskiej, a w niej nowy ołtarz i odnowiony obraz. W polskiej drukarni Goldfoil w Coventry wydana została z tej okazji okolicznościowa jednodniówka5. Na główne uroczystości, 21 maja 1989 roku przybył abp Szczepan Wesoły. Po Mszy św. koncelebrowanej, poświęcił on nowy krzyż dębowy przed głównym wejściem do świątyni i odnowioną pasyjkę Pana Jezusa6.

Ks. Adam Szczerbiński zmarł nagle 24 kwietnia 1990 roku pełniąc obowiązki duszpasterskie. Przy tłumie parafian, 8 maja 1990 roku wprowadzono do kościoła trumnę zmarłego. Czuwanie modlitewne trwało kilka godzin. Dzień później ceremonii pogrzebowej przewodniczył abp Szczepan Wesoły, przy koncelebrze 55 kapłanów. Pośmiertnie, za zasługi dla kościoła, ks. Szczerbiński został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Ciało ks. proboszcza, zgodnie z jego testamentem, zostało przewiezione do Polski i spoczęło w grobowcu rodzinnym w Dębicy7.


Przypisy:
1. Ur. 2 VI 1944 w Dębicy. Po maturze studiował na Wydziale Inżynierii Politechniki Gdańskiej.  Po dwóch latach studiów w Gdańsku, wstępuje do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1975. Pracował w Krynicy Górskiej jako kapelan szpitala i katecheta. Prowadził przy tym poradnię życia małżeńskiego. Od 1981 w Anglii. Przed Coventry pracował w Londynie, Wolverhampton i Leicester. Śp. ks. proboszcz mgr Adam Szczerbiński 1984-1990, [w:] PMKCov-50lat, s. 26; A. Szczerbiński, Życiorys, [mps], Archiwum PMK w Laxton Hall, s. 1.
2. S. Niezgorska, Żałoba w parafii Coventry-Rugby, DzP z 24 VII 1990, s. 5.
3. Obecnie UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie.
4. Śp. ks. proboszcz mgr Adam Szczerbiński …, dz. cyt., s. 26.
5. PMKCov-40lat.
6. Śp. ks. proboszcz mgr Adam Szczerbiński …, dz. cyt., s. 27.
7. S. Niezgorska, Żałoba w parafii …, dz. cyt., s. 5; Śp. ks. proboszcz mgr Adam Szczerbiński …, dz. cyt., s. 27-28.

B. Nowak, Dzieje polskiej Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Coventry i Rugby 1949-2009, Poznań 2011, s. 37-38.

 

Privacy Notice

for the Local Polish Catholic Mission in Coventry

[the church of St. Stanislaus Kostka]
part of the Polish Catholic Mission in England and Wales
(click here to download)

 

 

Statystyka strony

Odsłon : 753942