Biuro Parafialne

Czynne w godzinach:

 

Wtorki 11.00-12.30
Czwartki 17.30-18.30
Soboty 16.00-17.30

 

tel. 024 7622 2455

Aktualnie gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 52 gości 
Ks. Teodor Poloczek (1990-1996)

W maju 1990 roku parafię objął ks. prałat Teodor Poloczek, kapłan archidiecezji katowickiej1. Ks. Poloczek miał już za sobą bogate doświadczenie pracy misyjnej2. A od wielu lat był również duszpasterzem polonijnym3. Z pastoralnych osiągnięć wymienić należy zorganizowanie w Coventry zjazdu IPAK-u, licznych spotkań dekanalnych, założenie Grupy Biblijnej. W czasie swej posługi zdołał przeprowadzić również wiele projektów gospodarczych, jak wymiana dachu na kościele, odnowienie plebanii, założenie nowych okien w klubie, gruntowny remont toalet, założenie alarmu przeciwpożarowego i aparatury wejściowej do klubu, połączonej z kamerą telewizyjną, zbudowanie nowej rampy wokół kościoła, założenie nowych drzwi wejściowych, czy zakup nowych organów.

W latach 1992-95 ks. Poloczek pełnił dodatkowo funkcję dziekana Dekanatu Środkowego. W czerwcu 1996 roku uroczyście obchodził, wraz z ks. Stanisławem Świerczyńskim, rektorem PMK w Anglii i Walii, a zarazem jego kolegą kursowym, 60-lecie swego kapłaństwa. Z parafii w Coventry odszedł 9 grudnia 1996 roku4.


Przypisy:
1. Ur. 27 I 1932 w Kochłowicach-Rudzie Śląskiej, jako syn Gertrudy i Józefa, pracownika stalowni. Naukę w szkole podstawowej przerwała mu II wojna światowa. Zmuszony był do jej kontynuowania w szkole niemieckiej. W 1945 wstąpił do Gimnazjum i Liceum Humanistycznego w Wirku-Rudzie Śląskiej. Maturę zdał w 1950. Przez rok pracował jako korektor w redakcji gazety, by w ten sposób zarobić sobie na studia. Potem wstąpił do Międzyseminaryjnego Studium w Krakowie, które ukończył w 1956. Święcenia kapłańskie otrzymał 24 VI 1956 w Katedrze pw. Chrystusa Króla w Katowicach, z rąk bpa Zdzisława Golińskiego. Pracował jako wikariusz w Nowym Bytomiu, Bielsku-Białej i Maciejkowicach. W latach 1961-63 był administratorem parafii pw. Ducha Świętego w Chorzowie, gdzie podjął zadanie dokończenia budowy kościoła. W dowód uznania za budowę kościoła został mianowany referentem odpowiedzialnym za sprawy techniczno-finansowe Kurii Biskupiej w Katowicach. Potem był proboszczem parafii Sanktuarium Maryjnego w Pszowie. Ksiądz prałat Teodor Poloczek, 1990-1996, [w:] PMKCov-50lat, s. 28.
2. W 1970, odpowiadając na apel abpa Adama Kozłowieckiego SJ, ordynariusza Lusaki w Zambii, zgłosił się do pracy misyjnej. Po nauce języka bemba, pracował najpierw w Kabwe (parafia Railway), potem w Mpunde. Pełnił też funkcję dziekana okręgu Kabwe oraz członka Rady Biskupiej Archidiecezji Lusaka. Zambię opuścił w 1973. G. Zbroszczyk, Wkład polskich fideidonistów w rozwój Kościoła Katolickiego w Zambii, [mps], [mgr UKSW w Warszawie], Warszawa 2004, s. 111-112; Ksiądz prałat Teodor Poloczek …, dz. cyt., s. 28.
3. Do pracy w Anglii przybył w 1973. Przed Coventry pracował w Derby, Huddersfield i Bradford. W 1981 mianowany Prałatem Jego Świątobliwości. Ksiądz prałat Teodor Poloczek …, dz. cyt., s. 28.
4. Został przeniesiony do parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej i św. Kazimierza do Londynu. Przeszedł na emeryturę w 2000. Zamieszkał w domu dla księży emerytów w Katowicach. Ksiądz prałat Teodor Poloczek …, dz. cyt., s. 28-29.


B. Nowak, Dzieje polskiej Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Coventry i Rugby 1949-2009, Poznań 2011, s. 38-39.

 

Privacy Notice

for the Local Polish Catholic Mission in Coventry

[the church of St. Stanislaus Kostka]
part of the Polish Catholic Mission in England and Wales
(click here to download)

 

 

Statystyka strony

Odsłon : 753971