Biuro Parafialne

Czynne w godzinach:

 

Wtorki 11.00-12.30
Czwartki 17.30-18.30
Soboty 16.00-17.30

 

tel. 024 7622 2455

Aktualnie gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości 
Ks. Jan Ignacy Zaręba (1996-2001)

Następcą ks. Poloczka został, z dniem 1 grudnia 1996 roku, jego wikariusz, młodszy kapłan archidiecezji katowickiej, ks. Jan Ignacy Zaręba1. Od 1992 roku pracował wśród angielskiej Polonii2. To jemu przypadł obowiązek przygotowywania złotego jubileuszu parafii w 1999 roku i wywiązał się z niego wyśmienicie. W czasie swego pobytu w Coventry ks. Zaręba podjął również szereg projektów gospodarczych, m.in. odmalował kościół, przeprowadził renowację obrazu św. Stanisława Kostki z prezbiterium i stacji Drogi Krzyżowej, odnowił kaplicę Matki Bożej (nowy sufit i oświetlenie), wypiaskował figurę Serca Pana Jezusa, odnowił wieżę kościelną, dla której, dzięki sponsorce Jadwidze Sieńkowskiej, zakupił dzwon, zainstalował nową ambonę, ogrodził parking parafialny i zainstalował automatyczną bramę, przeprowadził remont dachu klubu i jego okładziny zewnętrznej, wybudował nowy garaż i odnowił pomieszczenia plebanii3.

Pracował z wielkim poświęceniem do ostatnich swoich chwil w Coventry. W ostatnim swoim biuletynie napisał: „Wszystkim Parafianom dziękuję za życzliwość minionych 5 lat, wspólną modlitwę, przeprowadzone wszystkie działania duszpasterskie, gospodarcze, społeczne. Pragnę podziękować szczególnie Radzie Administracyjnej za pełną poświęcenia pracę, a szczególnie Pani Prezes Grażynie Jankowskiej i Pani Skarbnik Barbarze Kitt, Panom Prezesom Mieczysławowi Król i Marianowi Jagielskiemu. Pragnę osobiście także wyrazić wdzięczność Panu Organiście Wacławowi Bochenek i Pani Prezes Żywego Różańca Jadwidze Sieńkowskiej za Ich przyjacielską życzliwość,
a szczególnie inicjatywę i fundację dzwonu «Królowa Polski». Szczególnie pozdrawiam także Chorych Parafian, prosząc ich i was wszystkich o modlitwę za mnie… ks. Jan”4. 23 września 2001 roku, na mocy dekretu rektora PMK w Anglii i Walii, został proboszczem parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Nottingham5.


Przypisy:
1. Ur. 20 VI 1956 w Siemianowicach Śląskich. W 1975 otrzymał świadectwo maturalne w Liceum Ogólnokształcącym w Chorzowie. Wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Przewidziany roczny staż pracy odbył w KWK „Nowy Wirek” w Kochłowicach. Święcenia kapłańskie otrzymał 8 IV 1982 w Katowicach z rąk bpa Herberta Bednorza, ordynariusza katowickiego. Pracował jako wikariusz w parafiach w Jejkowicach (1982-85), Jastrzębiu Zdroju (1985-88), Chorzowie (1988-91) i Goczałkowicach-Zdroju (1991-92). J. Zaręba, Życiorys, [mps], Archiwum PMK w Laxton Hall, s. 1; Ksiądz proboszcz mgr Jan Ignacy Zaręba 1996-?, [w:] PMKCov-50lat, s. 29.
2. W 1992 został skierowany do pracy duszpasterskiej w Anglii i Walii, na prośbę ówczesnego rektora PMK, ks. inf. Stanisława Świerczyńskiego. Zanim przybył do Coventry, pracował jako wikariusz w parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej i św. Kazimierza na Islington w Londynie. J. Zaręba, Życiorys, dz. cyt., s. 1. „Zawsze mile wspomina ten czas remontu Devonii i obchodów 100-lecia PMK. Chwali się, że mieszkał w czasie ich trwania, przenosząc się z kąta w kąt w każdym pomieszczeniu Devonii”.
3. Serdeczne podziękowania dla parafian, [w:] PMKCov-50lat, s. 80.
4. Odpust parafialny, „Biuletyn Parafialny” 18/2001 z 23 IX 2001, APwC, s. 1.
5. Jako proboszcz parafii w Nottingham, był również dziekanem Dekanatu Środkowego. Potem został przeniesiony do Leeds. Od 2008 pełni funkcję dziekana Dekanatu Północnego. J. Zaręba, Życiorys, [w:] APMK.


B. Nowak, Dzieje polskiej Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Coventry i Rugby 1949-2009, Poznań 2011, s. 39-40.

 

Privacy Notice

for the Local Polish Catholic Mission in Coventry

[the church of St. Stanislaus Kostka]
part of the Polish Catholic Mission in England and Wales
(click here to download)

 

 

Statystyka strony

Odsłon : 753953