Biuro Parafialne

Czynne w godzinach:

 

Wtorki 11.00-12.30
Czwartki 17.30-18.30
Soboty 16.00-17.30

 

tel. 024 7622 2455

Aktualnie gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 33 gości 
Ks. Ryszard Zalewski (2004-2007)

Po nim, na kolejne trzy lata, proboszczem został ks. Ryszard Zalewski, kapłan archidiecezji katowickiej, od czterech lat gorliwy duszpasterz polonijny1. To na niego przypadł czas napływu nowej emigracji. 1 maja 2004 roku, wraz z otworzeniem Polsce granic europejskich, światło dzienne ujrzało przełomowe dla polskiej społeczności zjawisko masowych wyjazdów Polaków do Wielkiej Brytanii. Wielu trafiło do Coventry i okolic. Młodzi ludzie, żyjący na obczyźnie, to najczęściej ludzie ambitni, operatywni i otwarci na świat. Patrzą na codzienność z większym dystansem, a otwartość na innych to cecha, dzięki której potrafią lepiej dotrzeć do różnych ludzi i łatwiej się z nimi komunikować. Ks. Zalewski miał za zadanie stworzyć im w parafii dogodne warunki do praktykowania ich wiary, a zarazem zintegrować ich ze starszą emigracją, co wcale nie było zadaniem łatwym.

Jako dobry organizator, podjął się on również remontu plebanii, odnowił ławki w kościele, zakupił nowe nagłośnienie, wyposażył zakrystię w nowy sprzęt liturgiczny. Podjął się również trudnego zadania odnowienia pomieszczeń dolnych ośrodka parafialnego i dostosowania kuchni restauracyjnej do potrzeb wspólnoty. 20 września 2007 roku został proboszczem w Bolton, służąc również w Bury i Chorley.


Przypisy:
1. Ur. 3 IV 1961 w Pyskowicach. W 1980, po otrzymaniu świadectwa dojrzałości, wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Studia uwieńczył pracą magisterską. Święcenia kapłańskie otrzymał 31 I 1987. Pracował jako wikariusz w parafiach w Brennej (1997-89), Bieruniu Nowym (1989-90), Boruszowicach (1990-91), Halembie (1991-94), Józefowcu (1994-97) i Chorzowie (1997-2000). W tym czasie podjął również studia specjalistyczne na fakultecie teologicznym w Katowicach, które uwieńczył tytułem licencjata teologii. W czasie swej kapłańskiej posługi w parafiach archidiecezji katowickiej zajmował się katechizacją dzieci, młodzieży i dorosłych. Przygotowywał dzieci do I Komunii św., młodzież – do bierzmowania. Prowadził wiele przyparafialnych grup: ministrantów, oazę młodzieżową, oazę rodzin, koło misyjne, duszpasterstwo nauczycieli. Jego pasją stało się organizowanie pielgrzymek do różnych sanktuariów i miejsc świętych na całym świecie. W tym czasie wielokrotnie spotykał się z przedstawicielami Polonii. Wtedy to zrodziło się pragnienie pracy w Anglii. 1 X 2000 został proboszczem w Ipswich. Służył również Polakom w Braintree, Chelmsford, Colchester, Leigh-on-Sea i Norwich. Był w tym czasie również dziekanem Dekanatu Południowo-Wschodniego. Por. R. Zalewski, Życiorys, [mps], APMK w Laxton Hall, s. 1.


B. Nowak, Dzieje polskiej Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Coventry i Rugby 1949-2009, Poznań 2011, s. 40-41.

 

Privacy Notice

for the Local Polish Catholic Mission in Coventry

[the church of St. Stanislaus Kostka]
part of the Polish Catholic Mission in England and Wales
(click here to download)

 

 

Statystyka strony

Odsłon : 753955