• PCM Coventry
  • Konto bankowe [Nr: 00617519, SC: 30-94-57]
A A A

B. Nowak, Dzieje polskiej Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Coventry i Rugby 1949-2009, Poznań 2011
Broszura Jubileuszowa PMKCov-60lat, Coventry 2009
Broszura Jubileuszowa PMKCov-50lat
Broszura Jubileuszowa PMKCov-40lat
Broszura Jubileuszowa PMKCov-25lat
K. Kaczmarek, Chór kościelny w Coventry, „Wiadomości Parafialne” nr 3/1950