• PCM Coventry
  • Konto bankowe [Nr: 00617519, SC: 30-94-57]
A A A

Pierwszy Zarząd Parafii wybrany był 17 VII 1949r. W jego skład weszli panowie: przewodniczący: B. Pełczyński, Vice przewodniczący: T. Łopuszański, Sekretarz: M. Drahun, Skarbnik: J. Minuta. Stał się on pierwowzorem obecnych Rad, które są wybierane na okres jednego roku podczas Walnego Zebrania Parafian. Ich zadaniem jest troska o życie parafialne i pomoc w zarządzaniu parafią.