• PCM Coventry
  • Konto bankowe [Nr: 00617519, SC: 30-94-57]
A A A

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej (początkowo Koło Młodzieży Katolickiej) zawiązało się w 1952 r. z inicjatywy ks. proboszcza Sowińskiego. 22 listopada 1953 r. nastąpiło poświęcenie sztandaru. Koło zawiązane zostało z myślą, by młodzież zachowała katolickiego i narodowego ducha i by pielęgnowała polskie tradycje i mowę. W pierwszym roku powstał zespół tańców narodowych oraz zespół teatralny. Koło brało czynny udział w życiu parafii, szczególnie w akademiach z okazji świąt narodowych. Przez kilka lat nie istniało z powodu braku członków, jednak w roku 1967 wznowiło działalność. Młodzież organizowała Dzień Sportu, a także wyjeżdżała na kursy Loreto.