• PCM Coventry
  • Konto bankowe [Nr: 00617519, SC: 30-94-57]
A A A

Liturgiczna Służba Ołtarza stanowi integralną część życia duszpasterskiego parafii od samego początku jej istnienia. Ministranci służyli podczas polskich Mszy św. już w tym czasie, kiedy odbywały się one jeszcze w angielskich kościołach. Przez jego szeregi przeszło już kilka pokoleń młodych ludzi. Swoją posługą zawsze ubogacali piękno liturgii, zarówno w kościele parafialnym w Coventry, jak i pozostałych miejscach.

Jeszcze kilka lat temu, przed wejściem Polski do Unii Europejskiej i otworzeniem się brytyjskiej granicy, grupę ministrantów tworzyło drugie-trzecie pokolenie starszej emigracji, dzisiaj w większości są to dzieci, urodzone w Polsce, które sprawowały te funkcję przed wyjazdem na Wyspy Brytyjskie. Do grupy ministrantów przyjmowane są głównie dzieci, które przyjęte są do pierwszej Komunii świętej, Choć zdarzają się i młodsi kandydaci do służby ołtarza.

Wielką zasługę mają tu panowie Andrzej Wróbel, Roman Szul Wacław Bochenek, Józef minuta i Bolesław Miszczak, którzy przez wiele lat bezinteresownie służyli swoja pomocą w zakrystii i podczas codziennych Mszy św.

Aktualnie grupę ministrantów stanowi grupa około 30 chłopców i dziewcząt w Coventry, około ośmiu w Rugby i czwórka w Leamington Spa. Posługują podczas niedzielnych spotkań liturgicznych. W ciągu tygodnia jest to niemożliwe, bo Msze św. odbywają się w czasie ich nauki szkolnej. Spotkania z nimi prowadzą Łukasz Stankiewicz i Maciej Wawryniuk. W ciągu tygodnia swoja pomocą, od wielu lat, służy inż. Bogdan Kuncewicz, który w tej parafii przeszedł wiele szczebli w posłudze liturgicznej, od najmłodszego ministranta począwszy.