• PCM Coventry
  • Konto bankowe [Nr: 00617519, SC: 30-94-57]
A A A

Inicjatorem spotkań grupy biblijnej był w 1991 roku ks. Teodor Poloczek, gorliwy biblista. Od tamtego czasu odbywają się one w środy, po Mszy św. w ośrodku parafialnym. Rozważane są zagadnienia biblijne nawiązujące do życia współczesnego Kościoła. Spotkania poświęcone są też studiowaniu dekretów soborowych i synodalnych. Pierwszą animatorką grupy była Halina Musielok, która wraz z grupą pań, przygotowywała kawę i ciasto, często domowego wypieku. Obecnie jej rolę pełni Magdalena Sztucka. Wykłady, na których rozważa się i czyta Pismo Święte poczynając od Starego Testamentu, są niezwykle interesujące i cieszą się dużą frekwencją. Niekiedy kończą się bardzo żywymi dyskusjami nad poruszanymi tematami